ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱
Menu

اشتال جدید

وزن ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۴ ۱۶ ۱۸ ۲۰ ۲۲ ۲۵ ۲۸ ۳۲
قطر mm (kg)
ذوب آهن اصفهان ۴٫۷۴ ۷٫۳۹۲ ۱۰٫۶۵۶ ۱۴٫۵۲ ۱۸٫۹۶ ۲۴ ۲۹٫۶۴ ۳۵٫۷۶ ۴۶٫۲ ۵۷٫۹۶ ۷۵٫۷۲
کویر کاشان ۷٫۵ ۱۱ ۱۴٫۸ ۱۹٫۲ ۲۴٫۶ ۳۰ ۳۶ ۴۶٫۴ ۵۸٫۵ ۷۶
اهواز ۴٫۵ ۱۰٫۵ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰
نیشابور ۱۴٫۲ – ۱۴٫۶ ۱۸٫۸- ۱۹٫۲ ۲۴ ۲۹-۲۹.۴ ۳۶-۳۶.۴ ۴۶٫۸- -۴۷.۲ ۵۷٫۸- ۵۸.۵
سیرجان ۱۰-۱۰.۵ ۱۳-۱۳.۴ ۱۷٫۵ ۲۲٫۵
شاهین بناب ۴٫۴۴ ۷٫۰۷-۷.۳۱ ۱۰٫۱۹-۱۰.۵۴ ۱۳٫۸۸-۱۴.۳۶ ۱۸٫۲۹-۱۸.۷۷ ۲۳٫۱۶-۲۳.۷۶ ۲۸٫۶۰-۲۹.۳۵ ۳۴٫۵۰-۳۵.۴۱ ۴۴٫۷۵-۴۵.۵۷ ۵۵٫۹۲-۵۷.۳۹ ۷۳٫۰۵-۷۴.۹۸
ظفر بناب ۴٫۲ ۶٫۲ ۱۰٫۲ ۱۳٫۶ ۱۷٫۳ ۲۲٫۱ ۲۸ ۳۵٫۵ ۴۵٫۹
حسن رود ۴٫۷ ۶٫۹ ۱۰ ۱۳٫۷ ۱۸ ۲۲٫۹ ۲۹٫۶
آذر فولاد امین ۴٫۴۱ ۷ ۱۰٫۱۳ ۱۳٫۹ ۱۸٫۱۳ ۲۳ ۲۸٫۳ ۳۴٫۲ ۴۴٫۶ ۵۶ ۷۳٫۱
میانه ۱۴٫۵ ۱۹ ۲۴ ۲۹٫۵ ۳۶ ۴۶٫۵
امیرکبیر خزر ۱۰٫۷-۱۱.۱ ۱۳٫۷- ۱۴.۲ ۱۸- ۱۸.۵ ۲۴ ۲۸- ۲۹
آریان فولاد ۷ ۱۰ ۱۴ ۱۸ ۲۳ ۳۰
کاوه تیکمه داش ۴٫۵۹۶ ۷٫۲۸۴ ۱۰٫۱۵۲ ۱۳٫۸۶ ۱۸٫۹۶ ۲۳٫۲۸ ۲۸٫۴ ۳۴٫۴۱ ۴۴٫۸۸ ۵۶٫۸۸ ۷۴٫۴
شاهرود ۱۸- ۱۹.۵ ۲۴-۲۵ ۲۹٫۵-۳۱
ارگ تبریز ۱۴٫۵ ۱۸٫۵-۱۹ ۲۳-۲۴ ۲۹٫۵ ۳۵-۳۵.۵
شمس تهران ۹٫۵-۱۰
دماوند ۱۵ ۱۷-۱۸
کرمان ۱۹
الیگودرز کلاف ۵۰۰ کیلویی کلاف ۵۰۰ کیلویی کلاف ۵۰۰ کیلویی
شیراز کلاف۳۲۰کیلویی کلاف۳۲۰کیلویی کلاف۳۲۰کیلویی کلاف۳۲۰کیلویی

 

وزن میلگرد اصفهان و ۱۹ برند دیگر را در جدول بالا در سایزهای ۸ تا ۳۲ آورده شده است. همچنین برای محاسبه آنلاین وزن میلگرد می‌توانید به صفحه قیمت میلگرد مراجعه کنید.

 

جدول وزنی شاخه ۱۲ متری طبق استاندارد جهانی براساس سایز

وزن میلگرد ۱۲ متری وزن شاخه ۱۲ متری میلگرد (Kg)
سایز میلگرد (mm)
۸ ۵
۱۰ ۸
۱۲ ۱۱
۱۴ ۱۵
۱۶ ۱۹
۱۸ ۲۴
۲۰ ۳۰
۲۲ ۳۶
۲۵ ۴۷
۲۸ ۵۸
۳۲ ۷۶
۳۶ ۹۶