جهت مشاوره و تماس با کارشناسان ۰۳۱۹۱۰۰۴۱۰۱ داخلی ۵۱۵

تیرآهن زنبوری

نامسایز (mm)طول (m)محل تحویلواحدقیمت
تیرآهن ۱۶ زنبوری ۱۲ متری انبار اصفهان۱۶۱۲انبار اصفهانکیلوگرم۰ تومان
تیرآهن ۱۸ زنبوری ۱۲ متری انبار اصفهان۱۸۱۲انبار اصفهانکیلوگرم۰ تومان
تیرآهن ۲۰ زنبوری ۱۲ متری انبار اصفهان۲۰۱۲انبار اصفهانکیلوگرم۰ تومان
تیرآهن ۲۲ زنبوری ۱۲ متری انبار اصفهان۲۲۱۲انبار اصفهانکیلوگرم۰ تومان
تیرآهن ۲۴ زنبوری ۱۲ متری انبار اصفهان۲۴۱۲انبار اصفهانکیلوگرم۰ تومان
تیرآهن ۲۷ زنبوری ۱۲ متری انبار اصفهان۲۷۱۲انبار اصفهانکیلوگرم۰ تومان
تیرآهن ۳۰ زنبوری ۱۲ متری انبار اصفهان۳۰۱۲انبار اصفهانشاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ زنبوری ۱۲ متری انبار اصفهان۱۴۱۲انبار اصفهانکیلوگرم۰ تومان

یکی از اصلی ترین و اساسی ترین پروفیل حیطه ساختمان سازی تیرآهن است که به صورت ستون ، خرپا،نعل درگاه و تیر لانه زنبوری در پوشش سقف ها و پل ها استفاده می شود و در مقیاس های بزرگ تر در پروزه های صنعتی کاربرد گسترده تری به خود اختصاص داده است.

بازرگانی آهن آتا به منظور خرید مطمئن اقدام به ارائه قیمت تیرآهن با هر سه استاندارد (IPE) استاندارد اروپا و ایران (INP) استاندارد چین و روسیه (IPB) تیرآهن بال پهن از تمامی تولید کنندگان داخلی و خارجی نموده است .