ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱
Menu

قیمت میلگرد آجدار راد همدان

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
میلگرد راد همدان
راد همدان
نامگریدسایز(mm)حالتکارخانهوزن شاخه(kg)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار 8 راد همدان 12 متریA28آجدارراد همدان4.200 الی 4.30012کیلوگرمهمدان16,135 تومان
میلگرد آجدار 10 راد همدان 12 متریA210آجدارراد همدان6.200 الی 6.30012کیلوگرمهمدان15,885 تومان
میلگرد آجدار 12 راد همدان 12 متریA312آجدارراد همدان9.512کیلوگرمهمدان15,635 تومان
میلگرد آجدار 14 راد همدان 12 متریA314آجدارراد همدان13.512کیلوگرمهمدان15,535 تومان
میلگرد آجدار 16 راد همدان 12 مترA316آجدارراد همدان17.512کیلوگرمهمدان15,535 تومان
میلگرد آجدار 18 راد همدان 12 متریA318آجدارراد همدان21.512کیلوگرمهمدان15,535 تومان
میلگرد آجدار 20 راد همدان 12 متریA320آجدارراد همدان2712کیلوگرمهمدان15,535 تومان
میلگرد آجدار 22 راد همدان 12 متریA322آجدارراد همدان3112کیلوگرمهمدان15,535 تومان
میلگرد آجدار 25 راد همدان 12 متریA325آجدارراد همدان4212کیلوگرمهمدان15,585 تومان
میلگرد آجدار 28 راد همدان 12 متریA328آجدارراد همدان5512کیلوگرمهمدان15,585 تومان
میلگرد آجدار 32 راد همدان 12 متریA332آجدارراد همدان7512کیلوگرمهمدان15,735 تومان
میلگرد آجدار 8 راد همدان 12 متریA38آجدارراد همدان4212کیلوگرمهمدانتماس بگیرید
میلگرد آجدار 10 راد همدان 12 متریA310آجدارراد همدان4212کیلوگرمهمدانتماس بگیرید

دسته بندی محصولات