ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱
Menu

میلگرد ارگ تبریز

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
میلگرد ارگ تبریز
کارخانه ارگ تبریز
نامگریدسایز(mm)حالتکارخانهوزن شاخه(kg)واحدمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار 8 ارگ تبریز A2A28آجدارارگ تبریز-کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
میلگرد آجدار 10 ارگ تبریز A2A210آجدارارگ تبریز7.5کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
میلگرد آجدار 10 ارگ تبریز A3A310آجدارارگ تبریز-کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
میلگرد آجدار 12 سبک ارگ تبریزA312آجدارارگ تبریز9 الی 9.5کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
میلگرد آجدار 12 سنگین ارگ تبریزA312آجدارارگ تبریز10 الی 10.5کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
میلگرد آجدار 14 سبک ارگ تبریزA314آجدارارگ تبریز12.5 الی 13کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
میلگرد آجدار 14 سنگین ارگ تبریزA314آجدارارگ تبریز14 الی 14.5کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
میلگرد آجدار 16 سبک ارگ تبریزA316آجدارارگ تبریز16.5 الی 18کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
میلگرد آجدار 16 سنگین ارگ تبریزA316آجدارارگ تبریز18کیلوگرمتبریز15,350 تومان
میلگرد آجدار 18 سبک ارگ تبریزA318آجدارارگ تبریز21.5 الی 22کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
میلگرد آجدار 18 سنگین ارگ تبریزA318آجدارارگ تبریز23کیلوگرمتبریز15,350 تومان
میلگرد آجدار 20 سنگین ارگ تبریزA320آجدارارگ تبریز29کیلوگرمتبریز15,350 تومان
میلگرد آجدار 22 سنگین ارگ تبریزA322آجدارارگ تبریز35کیلوگرمتبریز15,350 تومان
میلگرد آجدار 25 سنگین ارگ تبریزA325آجدارارگ تبریز45.5کیلوگرمتبریز15,350 تومان
میلگرد آجدار 28 ارگ تبریزA328آجدارارگ تبریز-کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
میلگرد آجدار 32 ارگ تبریزA332آجدارارگ تبریز-کیلوگرمتبریزتماس بگیرید