ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱
Menu

میلگرد یزد احرامیان

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
کارخانه فولاد یزد
نامگریدسایز(mm)حالتکارخانهوزن شاخه(kg)واحدمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار 10 یزد (احرامیان)A310آجداریزد (احرامیان)-کیلوگرمیزد16,950 تومان
میلگرد آجدار 12 یزد (احرامیان)A312آجداریزد (احرامیان)10.200کیلوگرمیزد16,650 تومان
میلگرد آجدار 14 یزد (احرامیان)A314آجداریزد (احرامیان)-کیلوگرمیزد16,450 تومان
میلگرد آجدار 16 یزد (احرامیان)A316آجداریزد (احرامیان)18.800کیلوگرمیزد16,450 تومان
میلگرد آجدار 18 یزد (احرامیان)A318آجداریزد (احرامیان)29.300کیلوگرمیزد16,350 تومان
میلگرد آجدار 20 یزد (احرامیان)A320آجداریزد (احرامیان)29.400کیلوگرمیزد16,350 تومان
میلگرد آجدار 22 یزد (احرامیان)A322آجداریزد (احرامیان)35.400کیلوگرمیزد16,350 تومان
میلگرد آجدار 25 یزد (احرامیان)A325آجداریزد (احرامیان)46کیلوگرمیزد16,350 تومان
میلگرد آجدار 28 یزد (احرامیان)A328آجداریزد (احرامیان)-کیلوگرمیزد16,350 تومان
میلگرد آجدار 30 یزد (احرامیان)A330آجداریزد (احرامیان)-کیلوگرمیزدتماس بگیرید
میلگرد آجدار 32 یزد (احرامیان)A332آجداریزد (احرامیان)-کیلوگرمیزدتماس بگیرید
میلگرد آجدار 36 یزد (احرامیان)A336آجداریزد (احرامیان)-کیلوگرمیزدتماس بگیرید
میلگرد آجدار 40 یزد (احرامیان)A340آجداریزد (احرامیان)-کیلوگرمیزدتماس بگیرید
میلگرد آجدار 8 یزد (احرامیان)A38آجداریزد (احرامیان)10.200کیلوگرمیزد17,450 تومان