جهت مشاوره و تماس با کارشناسان ۰۳۱۹۱۰۰۴۱۰۱ داخلی ۵۰۰

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

نامسایز (mm)آنالیزطول (m)حالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمت
میلگرد آجدار ۲۵ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری اصفهان۲۵A3۱۲شاخه آجدار۴۷اصفهانذوب آهنکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۸ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری اصفهان۲۸A3۱۲شاخه آجدار۵۷اصفهانذوب آهنکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۳۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری اصفهان۳۲A3۱۲شاخه آجدار۷۵اصفهانذوب آهنکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری اصفهان۱۶A3۱۲شاخه آجدار۲۰اصفهانذوب آهنکیلوگرم۱۰,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری اصفهان۱۸A3۱۲شاخه آجدار۲۵اصفهانذوب آهنکیلوگرم۱۰,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری اصفهان۲۰A3۱۲شاخه آجدار۳۰اصفهانذوب آهنکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری اصفهان۲۲A3۱۲شاخه آجدار۳۷اصفهانذوب آهنکیلوگرم۹,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری اصفهان۱۲A3۱۲شاخه آجدار۱۱اصفهانذوب آهنکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری اصفهان۱۴A3۱۲شاخه آجدار۱۵اصفهانذوب آهنکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد ها قطعات فولادی با سطح مقطع دایره تو پر هستند که برای جبران مقاومت کششی پایین برای مسلح کردن بتن مورد استفاده قرار میگیرند و با سطح مقاطع ، استاندارد ها و خواص مکانیکی متفاوت (A1 A2 A3 A4) به صورت آجدار یا بدون آج تولید و عرضه می شوند.

بازرگانی آهن آتا برای جلب رضایت حداکثری رضایتمندی مشتریان اقدام به ارائه و قیمت میلگرد با استاندارد های روسی و اروپایی در تمامی مقاطع و دسته بندی ها نموده است.