ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱
Menu

ورق سیاه فولاد کاویان

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
ورق سیاه فولاد کاویان
فولاد کاویان
نامضخامت (mm)ابعاد (m)حالتکارخانهمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه 12 فولاد کاویان شیت 1.15*6121.15*6شیتفولاد کاویانانبار اهواز24,930 تومان
ورق سیاه 12 فولاد کاویان شیت 1.20*6121.20*6شیتفولاد کاویانانبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 15 فولاد کاویان شیت 1.25*6151.25*6شیتفولاد کاویانانبار اهواز23,630 تومان
ورق سیاه 15 فولاد کاویان شیت 1.25*6 انبار اهواز151.25*6شیتفولاد کاویانانبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 15 فولاد کاویان شیت 1.5*6151.5*6شیتفولاد کاویانانبار اهواز24,930 تومان
ورق سیاه 20 فولاد کاویان شیت 1.25*6201.25*6شیتفولاد کاویانانبار اهواز23,630 تومان
ورق سیاه 20 فولاد کاویان شیت 1.5*6201.5*6شیتفولاد کاویانانبار اهواز25,430 تومان
ورق سیاه 25 فولاد کاویان شیت 1.25*6251.25*6شیتفولاد کاویانانبار اهواز23,630 تومان
ورق سیاه 25 فولاد کاویان شیت 1.5*6251.5*6شیتفولاد کاویانانبار اهواز24,430 تومان
ورق سیاه 30 فولاد کاویان شیت 1.25*6301.25*6شیتفولاد کاویانانبار اهواز23,630 تومان
ورق سیاه 30 فولاد کاویان شیت 1.5*6301.5*6شیتفولاد کاویانانبار اهواز24,430 تومان
ورق سیاه 35 فولاد کاویان شیت 1.25*6351.25*6شیتفولاد کاویانانبار اهواز23,630 تومان
ورق سیاه 35 فولاد کاویان شیت 1.5*6351.5*6شیتفولاد کاویانانبار اهواز24,430 تومان
ورق سیاه 40 فولاد کاویان شیت 1.25*6401.25*6شیتفولاد کاویانانبار اهواز23,630 تومان
ورق سیاه 40 فولاد کاویان شیت 1.5*6401.5*6شیتفولاد کاویانانبار اهواز24,430 تومان
ورق سیاه 8 فولاد کاویان شیت 1.25*681.25*6شیتفولاد کاویانانبار اهواز23,630 تومان