ورق سیاه

لیست قیمت | کارشناسان | ثبت سفارش

دسترسی سریع به کارخانه ها:

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

ضخامت (mm)کارخانهحالتابعاد (m)محل بارگیریقیمتنحوه ثبت سفارش
8فولاد مبارکه اصفهانشیت1.5*6بنگاه اصفهان101,900 ریالتماس
8فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهان101,700 ریالتماس
10فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهان101,700 ریالتماس
10فولاد مبارکه اصفهانشیت1.5*6بنگاه اصفهان103,000 ریالتماس
12فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهان101,500 ریالتماس
12فولاد مبارکه اصفهانشیتعرض 1.5بنگاه اصفهان101,800 ریالتماس
15فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهان101,500 ریالتماس
15فولاد مبارکه اصفهانشیتعرض 1.5بنگاه اصفهان101,800 ریالتماس
2فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.25بنگاه اصفهانتماس بگیریدتماس
3فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهانتماس بگیریدتماس
4فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهانتماس بگیریدتماس
5فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهانتماس بگیریدتماس
6فولاد مبارکه اصفهانشیت1.5*6بنگاه اصفهان101,300 ریالتماس
6فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهان101,000 ریالتماس
3فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.25بنگاه اصفهانتماس بگیریدتماس
5فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.25بنگاه اصفهانتماس بگیریدتماس
2فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1بنگاه اصفهانتماس بگیریدتماس
4فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.25بنگاه اصفهانتماس بگیریدتماس
2.5فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.25بنگاه اصفهانتماس بگیریدتماس

ورق سیاه آجدار فولاد مبارکه اصفهان

ضخامتکارخانهحالتابعاد (m)نوع ورقمحل بارگیریقیمتنحوه ثبت سفارش
4فولاد مبارکه اصفهانآجدار1.25*6فابریکانبار اصفهانتماس بگیریدتماس
4فولاد مبارکه اصفهانآجدار6*1.5فابریکانبار اصفهانتماس بگیریدتماس
5فولاد مبارکه اصفهانآجدار6*1.5فابریکانبار اصفهانتماس بگیریدتماس
4فولاد مبارکه اصفهانآجدار1.25*6فابریکانبار اصفهانتماس بگیریدتماس
5فولاد مبارکه اصفهانآجدار1.5*6فابریکانبار اصفهان147,000 ریالتماس
4فولاد مبارکه اصفهانآجدار1.5*6فابریکانبار اصفهان147,000 ریالتماس
2فولاد مبارکه اصفهانشیت2*1فابریکانبار اصفهانتماس بگیریدتماس
2.5فولاد مبارکه اصفهانآجدار2*1فابریکانبار اصفهانتماس بگیریدتماس
3فولاد مبارکه اصفهانآجدار1.5*6فابریکانبار اصفهانتماس بگیریدتماس
3فولاد مبارکه اصفهانآجدار1.25*2.5فابریکانبار اصفهانتماس بگیریدتماس
5فولاد مبارکه اصفهانآجدار1.25*6فابریکانبار اصفهانتماس بگیریدتماس
3فولاد مبارکه اصفهانآجدار2*1فابریکانبار اصفهان155,000 ریالتماس
8فولاد مبارکه اصفهانآجدار1.5*6فابریکانبار اصفهانتماس بگیریدتماس
4فولاد مبارکه اصفهانآجدار2*1فابریکانبار اصفهانتماس بگیریدتماس
6فولاد مبارکه اصفهانشیتعرض 1.5فابریکانبار اصفهان155,000 ریالتماس
3فولاد مبارکه اصفهانآجدار1.25*6فابریکانبار اصفهان157,000 ریالتماس

ورق سیاه فولاد سبا

ضخامت (mm)کارخانهحالتابعاد (m)محل بارگیریقیمتنحوه ثبت سفارش
12فولاد سبارولعرض 1.5بنگاه اصفهانتماس بگیریدتماس
10فولاد سباشیت1.5*6بنگاه اصفهانتماس بگیریدتماس
12فولاد سباشیت1.5*6بنگاه اصفهانتماس بگیریدتماس
10فولاد سبارولعرض 1.5بنگاه اصفهانتماس بگیریدتماس
5فولاد سبارولعرض 1.5بنگاه اصفهانتماس بگیریدتماس
8فولاد سبارولعرض 1.5بنگاه اصفهان101,700 ریالتماس
8فولاد سباشیت1.5*6بنگاه اصفهان101,900 ریالتماس
4فولاد سبارولعرض 1.25بنگاه اصفهانتماس بگیریدتماس
5فولاد سبارولعرض 1.25بنگاه اصفهانتماس بگیریدتماس
6فولاد سباشیتعرض 1.5بنگاه اصفهان101,300 ریالتماس
6فولاد سبارولعرض 1.5بنگاه اصفهان101,000 ریالتماس
2فولاد سبارولعرض 1بنگاه اصفهانتماس بگیریدتماس
2.5فولاد سبارولعرض 1.25بنگاه اصفهانتماس بگیریدتماس
4فولاد سبارولعرض 1.5بنگاه اصفهانتماس بگیریدتماس
2فولاد سبارولعرض 1.25بنگاه اصفهان88,000 ریالتماس

ورق سیاه اکسین

ضخامت (mm)کارخانهحالتابعاد (m)محل بارگیریقیمتنحوه ثبت سفارش
40فولاد اکسینشیت2*12انبار اهوازتماس بگیریدتماس
25فولاد اکسینشیت2*6انبار اهواز110,500 ریالتماس
15فولاد اکسینشیت2*6انبار اهواز117,500 ریالتماس
20فولاد اکسینشیت2*6انبار اهواز110,500 ریالتماس
35فولاد اکسینشیت2*6انبار اهوازتماس بگیریدتماس
30فولاد اکسینشیت2*6انبار اهواز110,500 ریالتماس
10فولاد اکسینشیت2*6انبار اهواز117,500 ریالتماس
12فولاد اکسینشیت2*6انبار اهواز117,500 ریالتماس
8فولاد اکسینشیت2*6انبار اهوازتماس بگیریدتماس

ورق سیاه کاویان

ضخامت (mm)کارخانهحالتابعاد (m)محل بارگیریقیمتنحوه ثبت سفارش
50فولاد کاویانشیت1.5*6انبار اهوازتماس بگیریدتماس
20فولاد کاویانشیت1.5*6انبار اهواز110,500 ریالتماس
25فولاد کاویانشیت1.25*6انبار اهوازتماس بگیریدتماس
15فولاد کاویانشیت1.25*6انبار اهوازتماس بگیریدتماس
12فولاد کاویانشیت1.15*6انبار اهوازتماس بگیریدتماس
20فولاد کاویانشیت1.25*6انبار اهوازتماس بگیریدتماس
15فولاد کاویانشیت1.5*6انبار اهواز110,500 ریالتماس
30فولاد کاویانشیت1.5*6انبار اهواز110,500 ریالتماس
35فولاد کاویانشیت1.15*6انبار اهوازتماس بگیریدتماس
25فولاد کاویانشیت1.5*6انبار اهواز110,500 ریالتماس
12فولاد کاویانشیت1.20*6انبار اهوازتماس بگیریدتماس

031-91004101

آهن آتا برند برتر تامین محصولات فولادی، انواع میلگرد، تیرآهن

آدرس: اصفهان – ابتدای بلوار آتشگاه – ساختمان کشاوزی امین – طبقه سوم

ساعات کاری: شنبه تا چهار شنبه 8:30 تا 17:00 پنج شنبه ها 8:30 تا 12:30