ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱
Menu

کیهان نورد مهام ایرانیان

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
قیمت میلگرد کیهان نورد تاکستان (کیهان نورد مهام ایرانیان)
کیهان نورد تاکستان
نامگریدسایز(mm)حالتکارخانهواحدمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار 8 کیهان نورد تاکستان گرید A3A38آجدارکیهان نورد تاکستانکیلوگرمتاکستان قزوینتماس بگیرید
میلگرد آجدار 8 کیهان نورد تاکستان گرید A2A28آجدارکیهان نورد تاکستانکیلوگرمتاکستان قزوینتماس بگیرید
میلگرد آجدار 10 کیهان نورد تاکستان گرید A2A210آجدارکیهان نورد تاکستانکیلوگرمتاکستان قزوینتماس بگیرید
میلگرد آجدار 12 کیهان نورد تاکستان گرید A2A212آجدارکیهان نورد تاکستانکیلوگرمتاکستان قزوینتماس بگیرید
میلگرد آجدار 14 کیهان نورد تاکستان گرید A3A314آجدارکیهان نورد تاکستانکیلوگرمتاکستان قزوینتماس بگیرید
میلگرد آجدار 16 کیهان نورد تاکستان گرید A3A316آجدارکیهان نورد تاکستانکیلوگرمتاکستان قزوین15,300 تومان
میلگرد آجدار 18 کیهان نورد تاکستان گرید A3A318آجدارکیهان نورد تاکستانکیلوگرمتاکستان قزوین15,300 تومان
میلگرد آجدار 20 کیهان نورد تاکستان گرید A3A320آجدارکیهان نورد تاکستانکیلوگرمتاکستان قزوین15,300 تومان
میلگرد آجدار 22 کیهان نورد تاکستان گرید A3A322آجدارکیهان نورد تاکستانکیلوگرمتاکستان قزوین15,300 تومان
میلگرد آجدار 25 کیهان نورد تاکستان گرید A3A325آجدارکیهان نورد تاکستانکیلوگرمتاکستان قزوین15,300 تومان
میلگرد آجدار 28 کیهان نورد تاکستان گرید A3A328آجدارکیهان نورد تاکستانکیلوگرمتاکستان قزوینتماس بگیرید
میلگرد آجدار 32 کیهان نورد تاکستان گرید A3A332آجدارکیهان نورد تاکستانکیلوگرمتاکستان قزوینتماس بگیرید