ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱

تیرآهن هاش (H)

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
تیرآهن هاش سبک (HEA)
آهن آتا
نامسایز(mm)وزن شاخه(kg)واحدطول شاخه (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت
تیرآهن 10 وارداتی هاش سبک10200کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 12 وارداتی هاش سبک12240کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 14 وارداتی هاش سبک14269کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 16 وارداتی هاش سبک16364کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 18 وارداتی هاش سبک18426کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 20 وارداتی هاش سبک20510کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 22 وارداتی هاش سبک22610کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 24 وارداتی هاش سبک24720کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 26 وارداتی هاش سبک26820کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 28 وارداتی هاش سبک28920کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 30 وارداتی هاش سبک301050کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 32 وارداتی هاش سبک321170کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 34 وارداتی هاش سبک341260کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 36 وارداتی هاش سبک361350کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 40 وارداتی هاش سبک401500کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 45 وارداتی هاش سبک451680کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 50 وارداتی هاش سبک501860کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 55 وارداتی هاش سبک551992کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 60 وارداتی هاش سبک602136کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 65 وارداتی هاش سبک652280کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 70 وارداتی هاش سبک702448کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 80 وارداتی هاش سبک802688کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 90 وارداتی هاش سبک903024کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 100 وارداتی هاش سبک1003264کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
تیرآهن هاش سنگین (HEB)
آهن آتا
نامسایز(mm)وزن شاخه(kg)واحدطول شاخه (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت
تیرآهن 10 وارداتی هاش سنگین10240کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 12 وارداتی هاش سنگین12320کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 14 وارداتی هاش سنگین14400کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 16 وارداتی هاش سنگین16500کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 18 وارداتی هاش سنگین18590کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 20 وارداتی هاش سنگین20730کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 22 وارداتی هاش سنگین22850کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 24 وارداتی هاش سنگین24998کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 26 وارداتی هاش سنگین261120کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 28 وارداتی هاش سنگین281240کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 30 وارداتی هاش سنگین301400کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 32 وارداتی هاش سنگین321524کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 34 وارداتی هاش سنگین341608کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 36 وارداتی هاش سنگین361704کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 40 وارداتی هاش سنگین401860کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 45 وارداتی هاش سنگین452052کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 50 وارداتی هاش سنگین502244کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 55 وارداتی هاش سنگین552388کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 60 وارداتی هاش سنگین602544کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 65 وارداتی هاش سنگین652700کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 70 وارداتی هاش سنگین702892کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 80 وارداتی هاش سنگین803144کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 90 وارداتی هاش سنگین903492کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید
تیرآهن 100 وارداتی هاش سنگین1003768کیلوگرم12وارداتیانبارتهرانتماس بگیرید

This will close in 0 seconds

    This will close in 0 seconds