جهت مشاوره و تماس با کارشناسان ۰۳۱۹۱۰۰۴۱۰۱ داخلی ۵۰۰

ورق سیاه کاویان

نامضخامت (mm)کارخانهحالتابعاد (m)محل بارگیریقیمت
ورق سیاه ۴۰ فولاد کاویان شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز۵۰فولاد کاویانشیت۱.۵*۶انبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه ۱۲ فولاد کاویان شیت ۱.۱۵*۶ انبار اهواز۱۲فولاد کاویانشیت۱.۱۵*۶انبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه ۱۵ فولاد کاویان شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز۱۵فولاد کاویانشیت۱.۲۵*۶انبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه ۱۵ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز۱۵فولاد کاویانشیت۱.۵*۶انبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه ۲۰ فولاد کاویان شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز۲۰فولاد کاویانشیت۱.۲۵*۶انبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه ۲۰ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز۲۰فولاد کاویانشیت۱.۵*۶انبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه ۲۵ فولاد کاویان شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز۲۵فولاد کاویانشیت۱.۲۵*۶انبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه ۳۰ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز۳۰فولاد کاویانشیت۱.۵*۶انبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه ۳۵ فولاد کاویان شیت ۱.۱۵*۶ انبار اهواز۳۵فولاد کاویانشیت۱.۱۵*۶انبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه ۲۵ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز۲۵فولاد کاویانشیت۱.۵*۶انبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه ۱۲ فولاد کاویان شیت ۱.۲۰*۶ انبار اهواز۱۲فولاد کاویانشیت۱.۲۰*۶انبار اهوازتماس بگیرید

برای تولید ورق سیاه در نورد گرم اجزای تشکیل دهنده ورق در دمای بالا ذوب می شوند که به این خاطر رنگ آن مات، و آن را با نام ورق سیاه در بازار می شناسند.در ادامه پس از قرار دادن تختال در کوره پیشگرم و انتقال آن به خط عملیات پوسته شویی آغاز و دمای سطح تختال افت پیدا میکند و پس از ۲ الی ۳ مرحله نورد خشن ضخامت تختال تا حدودی کاهش پیدا میکند در این مرحله ورق آماده نورد نهایی است و پس از ۵ الی ۷ مرحله از عبور از این مرحله ورق به ضخامت مورد نظر میرسد که بسته به نیاز مصرف کنندگان به صورت رول فرم یا شیت از خط تولید خارج میگردد.

بازرگانی آهن آتا به منظور رفاه حال صنعت گران و تولید کنندگان قطعات پیش ساخته فلزی اقدام به ارائه قیمت ورق سیاه با در نظر داشتن بالا ترین کیفیت برای مشتریان خود نموده است.