پروفیل یکی از مهم ترین و پرمصرف ترین مصالح مورد استفاده در ساختمان می باشد که در انواع مختلفی تولید و روانه بازار مصرف می گردد. این محصول علاوه بر ساختمان سازی در صنعت و راه سازی نیز کاربردهای زیادی دارد و به انواع مختلفی تقسیم می شود. در یک دسته بندی می توان پروفیل ها را به دو دسته باز و بسته طبقه بندی نمود، پروفیل های باز شامل انواع تیرآهن، نبشی و میلگرد بوده و پروفیل های بسته شامل قوطی و انواع پروفیل های در و پنجره می باشد. به طور عامیانه به محصولات دسته دوم، پروفیل گفته می شود. پروفیل های درب و پنجره برای چارچوب درب ها مورد استفاده قرار می گیرند و از جنس چوب، mdf و قاب اطراف پنجره در نمای بیرون ساختمان است.

پروفیل های Z نیز معمولا در سقف سالن های بزرگ مانند سوله، سالن ورزشی، انبار و پارکینگ مورد استفاده قرار می گیرند.

کاربرد انواع پروفیل

عمده کاربرد این محصول در ساخت در و پنجره های آهنی می باشد.

پروفیل ها در مقاطع کوچک مربع و مستطیل معمولا برای در و پنجره منازل، کنار راه پله ها و نرده کشی اطراف دیوارها و زمین های حصار کشی شده نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

همچنین این محصولات در صنعت خودروسازی نیز کاربرد فراوانی دارند. از دیگر کاربردهای پروفیل های مربعی شکل می توان به ساخت پایه میز و صندلی و پوشش سقف اشاره کرد.

نام محصولنوع قوطیسایزدسته بندیطول شاخهمحل تحویلضخامتقیمتتاریخ بروزرسانی
قوطی صنعتی ۱۰*۲۰صنعتی۲۰*۱۰قوطی۶اصفهان۲تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی صنعتی ۲۰*۳۰صنعتی۳۰*۲۰قوطی۶اصفهان۲تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی صنعتی ۳۰*۳۰ وزن ۱۱.۵ کیلوگرمیصنعتی۳۰*۳۰قوطی۶اصفهان۲تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی صنعتی ۲۰*۴۰صنعتی۴۰*۲۰قوطی۶اصفهان۲تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی صنعتی ۲۰*۲۰صنعتی۲۰*۲۰قوطی۶اصفهان۲تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی صنعتی ۵۰*۵۰صنعتی۵۰*۵۰قوطی۶اصفهان۲تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی صنعتی ۶۰*۶۰صنعتی۶۰*۶۰قوطی۶اصفهان۲تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی صنعتی ۴۰*۴۰صنعتی۴۰*۴۰قوطی۶اصفهان۲تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی صنعتی ۷۰*۷۰ وزن ۲۷ کیلوگرمیصنعتی۷۰*۷۰قوطی۶اصفهان۲تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی صنعتی ۴۰*۸۰ وزن ۲۳ کیلوگرمیصنعتی۸۰*۴۰قوطی۶اصفهان۲تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی صنعتی ۹۰*۹۰ وزن ۳۴ کیلوگرمیصنعتی۹۰*۹۰قوطی۶اصفهان۲تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی صنعتی ۲۰*۲۰صنعتی۲۰*۲۰قوطی۶اصفهان۲.۵تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی صنعتی ۲۰*۳۰صنعتی۳۰*۲۰قوطی۶اصفهان۲.۵تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی صنعتی ۲۰*۴۰صنعتی۴۰*۲۰قوطی۶اصفهان۲.۵تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی صنعتی ۳۰*۳۰ وزن ۱۵ کیلوگرمیصنعتی۳۰*۳۰قوطی۶اصفهان۲.۵تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی صنعتی ۴۰*۴۰صنعتی۴۰*۴۰قوطی۶اصفهان۲.۵تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی صنعتی ۷۰*۷۰ وزن ۳۳ کیلوگرمیصنعتی۷۰*۷۰قوطی۶اصفهان۲.۵تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی صنعتی ۴۰*۶۰صنعتی۶۰*۴۰قوطی۶اصفهان۲.۵تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی صنعتی ۸۰*۸۰صنعتی۸۰*۸۰قوطی۶اصفهان۲.۵تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی صنعتی ۴۰*۸۰ وزن ۲۹ کیلوگرمیصنعتی۸۰*۴۰قوطی۶اصفهان۲.۵تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی صنعتی ۴۰*۱۰۰صنعتی۱۰۰*۴۰قوطی۶اصفهان۲.۵تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی صنعتی ۹۰*۹۰ وزن ۴۲ کیلوگرمیصنعتی۹۰*۹۰قوطی۶اصفهان۲.۵تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی صنعتی ۵۰*۱۰۰ وزن ۳۴ کیلوگرمیصنعتی۱۰۰*۵۰قوطی۶اصفهان۲.۵تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی صنعتی ۵۰*۱۰۰ وزن ۴۱ کیلوگرمیصنعتی۱۰۰*۵۰قوطی۶اصفهان۳تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی صنعتی ۴۰*۱۰۰صنعتی۱۰۰*۴۰قوطی۶اصفهان۳تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی صنعتی ۹۰*۹۰ وزن ۵۱ کیلوگرمیصنعتی۹۰*۹۰قوطی۶اصفهان۳تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی صنعتی ۱۰۰*۱۰۰صنعتی۱۰۰*۱۰۰قوطی۶اصفهان۳تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی صنعتی ۴۰*۸۰ وزن ۳۴ کیلوگرمیصنعتی۸۰*۴۰قوطی۶اصفهان۳تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی صنعتی ۱۲۰*۱۲۰ ستونیصنعتی۱۲۰*۱۲۰قوطی۱۲اصفهان۳تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی صنعتی ۱۳۰*۱۳۰ ستونیصنعتی۱۳۰*۱۳۰قوطی۱۲اصفهان۳تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی گالوانیزه ۲۰*۲۰ وزن ۸.۲ کیلوگرمیگالوانیزه۲۰*۲۰قوطی۶کارخانه۲تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی گالوانیزه ۴۰*۴۰ وزن ۱۶.۲ کیلوگرمیگالوانیزه۴۰*۴۰قوطی۶کارخانه۲تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی گالوانیزه ۴۰*۸۰ وزن ۲۴.۴ کیلوگرمیگالوانیزه۸۰*۴۰قوطی۶کارخانه۲تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی گالوانیزه ۶۰*۶۰ وزن ۲۴.۴ کیلوگرمیگالوانیزه۶۰*۶۰قوطی۶کارخانه۲تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی گالوانیزه ۷۰*۷۰ وزن ۲۸.۵ کیلوگرمیگالوانیزه۷۰*۷۰قوطی۶کارخانه۲تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی گالوانیزه ۸۰*۸۰ وزن ۳۲.۵ کیلوگرمیگالوانیزه۸۰*۸۰قوطی۶کارخانه۲تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی گالوانیزه ۲۰*۲۰ وزن ۱۰.۲۵ کیلوگرمیگالوانیزه۲۰*۲۰قوطی۶کارخانه۲.۵تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی گالوانیزه ۴۰*۴۰ وزن ۲۰.۲۵ کیلوگرمیگالوانیزه۴۰*۴۰قوطی۶کارخانه۲.۵تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی گالوانیزه ۴۰*۸۰ وزن ۳۰.۵ کیلوگرمیگالوانیزه۸۰*۴۰قوطی۶کارخانه۲.۵تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی گالوانیزه ۶۰*۶۰ وزن ۳۰.۵ کیلوگرمیگالوانیزه۶۰*۶۰قوطی۶کارخانه۲.۵تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی گالوانیزه ۷۰*۷۰ وزن ۳۵.۶ کیلوگرمیگالوانیزه۷۰*۷۰قوطی۶کارخانه۲.۵تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی گالوانیزه ۸۰*۸۰ وزن ۴۰.۶ کیلوگرمیگالوانیزه۸۰*۸۰قوطی۶کارخانه۲.۵تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی صنعتی با ورق روغنی ۲۰*۲۰صنعتی با ورق روغنی۲۰*۲۰قوطی۶تهران۰.۹ - ۱.۲۵تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی صنعتی با ورق روغنی ۳۰*۲۰صنعتی با ورق روغنی۲۰*۳۰قوطی۶تهران۰.۹ - ۱.۲۵تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی صنعتی با ورق روغنی ۳۰*۳۰صنعتی با ورق روغنی۳۰*۳۰قوطی۶تهران۰.۹ - ۱.۲۵تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی صنعتی با ورق روغنی ۴۰*۲۰صنعتی با ورق روغنی۲۰*۴۰قوطی۶تهران۰.۹ - ۱.۲۵تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی صنعتی با ورق روغنی ۴۰*۴۰صنعتی با ورق روغنی۴۰*۴۰قوطی۶تهران۰.۹ - ۱.۲۵تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی صنعتی با ورق روغنی ۵۰*۵۰صنعتی با ورق روغنی۵۰*۵۰قوطی۶تهران۰.۹ - ۱.۲۵تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی صنعتی با ورق روغنی ۶۰*۴۰صنعتی با ورق روغنی۴۰*۶۰قوطی۶تهران۰.۹ - ۱.۲۵تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی صنعتی با ورق روغنی ۶۰*۶۰صنعتی با ورق روغنی۶۰*۶۰قوطی۶تهران۰.۹ - ۱.۲۵تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴
قوطی صنعتی با ورق روغنی ۸۰*۴۰صنعتی با ورق روغنی۴۰*۸۰قوطی۶تهران۰.۹ - ۱.۲۵تماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۴۴