تماس با کارشناسان تلفن ۰۳۱۹۱۰۰۴۱۰۱ داخلی ۵۳۰

ناودانی

نامسایز ناودانیطول شاخه (m)محل تحویلکارخانهواحدگریدقیمت
ناودانی ۶ متری سایز ۸۸۶کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۲ متری سایز ۸۸۱۲کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۶ متری سایز ۱۰۱۰۶کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۲ متری سایز ۱۰۱۰۱۲کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۶ متری سایز ۱۲۱۲۶کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۲ متری سایز ۱۲۱۲۱۲کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۶ متری سایز ۱۴۱۴۶کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۲ متری سایز ۱۴۱۴۱۲کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۶ متری سایز ۱۶۱۶۶کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۲ متری سایز ۱۶۱۶۱۲کیلوگرمتماس بگیرید

پروفیل های U شکل در صنعت با نام ناودانی شناخته می شوند.

به طور کلی دو روش تولید برای این محصول در صنعت وجود

روش پرسی

 در این روش ناودانی توسط پرس تولید می گردد.

فابریک

 از همان ابتدا به صورت ناودانی از خط تولید خارج می گردد.

یک دسته بندی دیگر برای این محصول به صورت ناودانی مشبک و ساده می باشد.

ناودانی مشبک

 این محصول ورق گرم گالوانیزه شده تولید می شود و به دو صورت سرد و گرم می باشد. این محصول در موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

  • ساخت قفسه های محکم فولادی
  • سازه های سبک فولادی
  • نصب سنگ به صورت خشک

ناودانی ساده

 این محصول با ورق گرم تولید گردیده و در صورت نیاز می تواند گالوانیزه نیز گردد. کاربرد ناودانی ساده در ساخت پل های باربر می باشد.