ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱

ناودانی فولادی

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
ناودانی کارخانه فولاد ناب تبریز
کارخانه فولاد ناب تبریز
نامسایز ناودانیوزن ناودانیطول شاخه (m)واحدکارخانهمحل بارگیریقیمت
ناودانی 6 متری سایز 8 فولاد ناب تبریز8526کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریز13,100 تومان
ناودانی 12 متری سایز 8 فولاد ناب تبریز810412کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریز13,100 تومان
ناودانی 6 متری سایز 10 فولاد ناب تبریز10646کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریز13,100 تومان
ناودانی 12 متری سایز 10 فولاد ناب تبریز1012712کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریز13,100 تومان
ناودانی 6 متری سایز 12 فولاد ناب تبریز12806کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریز13,100 تومان
ناودانی 12 متری سایز 12 فولاد ناب تبریز1216112کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریز13,100 تومان
ناودانی 6 متری سایز 14 فولاد ناب تبریز14966کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریز13,100 تومان
ناودانی 12 متری سایز 14 فولاد ناب تبریز1419212کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریز13,100 تومان
ناودانی 6 متری سایز 16 فولاد ناب تبریز161136کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریز13,100 تومان
ناودانی 12 متری سایز 16 فولاد ناب تبریز1622612کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
ناودانی 6 متری سایز 18 فولاد ناب تبریز181326کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
ناودانی 12 متری سایز 18 فولاد ناب تبریز1826412کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
ناودانی کارخانه فولاد کوهپایه
کارخانه فولاد کوهپایه
نامضخامت (mm)ابعادطول شاخه (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت
ناودانی سایز 5*25*50 فولاد کوهپایه55*25*506فولاد کوهپایهاصفهانتماس بگیرید
ناودانی سایز 4*25*50 فولاد کوهپایه44*25*506فولاد کوهپایهاصفهان13,390 تومان
ناودانی سایز 4*30*60 فولاد کوهپایه44*30*606فولاد کوهپایهاصفهان13,340 تومان
ناودانی سایز 6*30*60 فولاد کوهپایه66*30*606فولاد کوهپایهاصفهان13,290 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
ناودانی کارخانه سپهر ایرانیان
کارخانه سپهر ایرانیان
نامضخامت (mm)واحدکارخانهمحل بارگیریقیمت
ناودانی سایز 6 کارخانه سپهر ایرانیان6کیلوگرمسپهر ایرانیانتهران13,550 تومان
ناودانی سایز 8 کارخانه سپهر ایرانیان8کیلوگرمسپهر ایرانیانتهران13,500 تومان
ناودانی سایز 10 کارخانه سپهر ایرانیان10کیلوگرمسپهر ایرانیانتهران13,500 تومان
ناودانی سایز 12 کارخانه سپهر ایرانیان12کیلوگرمسپهر ایرانیانتهرانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
ناودانی کارخانه شکفته مشهد
کارخانه شکفته مشهد
نامضخامت (mm)واحدکارخانهمحل بارگیریقیمت
ناودانی سایز 6 کارخانه شکفته مشهد6کیلوگرمشکفته مشهدمشهد13,000 تومان
ناودانی سایز 8 کارخانه شکفته مشهد8کیلوگرمشکفته مشهدمشهد13,000 تومان
ناودانی سایز 10 کارخانه شکفته مشهد10کیلوگرمشکفته مشهدمشهد13,000 تومان
ناودانی سایز 12 کارخانه شکفته مشهد12کیلوگرمشکفته مشهدمشهد13,000 تومان
ناودانی سایز 14 کارخانه شکفته مشهد14کیلوگرمشکفته مشهدمشهد13,000 تومان
ناودانی سایز 16 کارخانه شکفته مشهد16کیلوگرمشکفته مشهدمشهد13,000 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
ناودانی کارخانه فولاد آذر آذین
کارخانه فولاد آذر آذین
نامضخامت (mm)طول شاخه (m)نوعکارخانهمحل بارگیریقیمت
ناودانی 8 فولاد آذر آذین812هم وزن اروپافولاد آذر آذینتهران14,000 تومان
ناودانی 10 فولاد آذر آذین1012هم وزن اروپافولاد آذر آذینتهران14,000 تومان
ناودانی 12 فولاد آذر آذین1212هم وزن اروپافولاد آذر آذینتهران14,000 تومان
ناودانی 14 فولاد آذر آذین1412هم وزن اروپافولاد آذر آذینتهران14,000 تومان
ناودانی 16 فولاد آذر آذین 6 متری166هم وزن اروپافولاد آذر آذینتهران16,500 تومان
ناودانی 16 فولاد آذر آذین 12 متری1612هم وزن اروپافولاد آذر آذینتهران16,500 تومان
ناودانی 18 فولاد آذر آذین1812هم وزن اروپافولاد آذر آذینتهران23,000 تومان
ناودانی 18 سبک فولاد آذر آذین1812استاندارد روسفولاد آذر آذینتهران23,000 تومان
ناودانی 20 فولاد آذر آذین2012هم وزن اروپافولاد آذر آذینتهران28,000 تومان
ناودانی 20 سبک فولاد آذر آذین2012استاندارد روسفولاد آذر آذینتهران30,000 تومان

This will close in 0 seconds

    This will close in 0 seconds