جهت مشاوره و تماس با کارشناسان ۰۳۱۹۱۰۰۴۱۰۱ داخلی ۵۱۵

تیرآهن زنبوری

نامسایز (mm)طول (m)محل تحویلواحدقیمت
تیرآهن ۱۶ زنبوری ۱۲ متری انبار اصفهان۱۶۱۲انبار اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن ۱۸ زنبوری ۱۲ متری انبار اصفهان۱۸۱۲انبار اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن ۲۰ زنبوری ۱۲ متری انبار اصفهان۲۰۱۲انبار اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن ۲۲ زنبوری ۱۲ متری انبار اصفهان۲۲۱۲انبار اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن ۲۴ زنبوری ۱۲ متری انبار اصفهان۲۴۱۲انبار اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن ۲۷ زنبوری ۱۲ متری انبار اصفهان۲۷۱۲انبار اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن ۳۰ زنبوری ۱۲ متری انبار اصفهان۳۰۱۲انبار اصفهانشاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ زنبوری ۱۲ متری انبار اصفهان۱۴۱۲انبار اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید

یکی از اصلی ترین و اساسی ترین پروفیل حیطه ساختمان سازی تیرآهن است که به صورت ستون ، خرپا،نعل درگاه و تیر لانه زنبوری در پوشش سقف ها و پل ها استفاده می شود و در مقیاس های بزرگ تر در پروزه های صنعتی کاربرد گسترده تری به خود اختصاص داده است.

بازرگانی آهن آتا به منظور خرید مطمئن اقدام به ارائه قیمت تیرآهن با هر سه استاندارد (IPE) استاندارد اروپا و ایران (INP) استاندارد چین و روسیه (IPB) تیرآهن بال پهن از تمامی تولید کنندگان داخلی و خارجی نموده است .