ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱
Menu

میلگرد آستارا راستین

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
میلگرد فولاد راستین آستارا
فولاد راستین آستارا
نامگریدسایز(mm)حالتکارخانهواحدمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار 12 فولاد راستینA312آجدارفولاد راستین آستاراکیلوگرمآستارا16,300 تومان
میلگرد آجدار 14 فولاد راستینA314آجدارفولاد راستین آستاراکیلوگرمآستارا16,200 تومان
میلگرد آجدار 16 فولاد راستینA316آجدارفولاد راستین آستاراکیلوگرمآستارا16,200 تومان
میلگرد آجدار 18 فولاد راستینA318آجدارفولاد راستین آستاراکیلوگرمآستارا16,200 تومان
میلگرد آجدار 20 فولاد راستینA320آجدارفولاد راستین آستاراکیلوگرمآستارا16,200 تومان
میلگرد آجدار 22 فولاد راستینA322آجدارفولاد راستین آستاراکیلوگرمآستارا16,200 تومان