ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱
Menu

آریا صنعت دلیجان

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
پروفیل کارخانه آریا صنعت دلیجان
کارخانه آریا صنعت دلیجان
نامنوع پروفیلضخامت (mm)واحدکارخانهمحل بارگیریقیمت
پروفیل ضخامت 2 میل مبارکه آریا صنعت دلیجانمبارکه2کیلوگرمآریا صنعت دلیجاندلیجان, اصفهان26,800 تومان
پروفیل ضخامت 2 میل گیلان آریا صنعت دلیجانگیلان2کیلوگرمآریا صنعت دلیجاندلیجان, اصفهانتماس بگیرید
پروفیل ضخامت 2 میل اهواز آریا صنعت دلیجاناهواز2کیلوگرمآریا صنعت دلیجاندلیجان, اصفهانتماس بگیرید
پروفیل ضخامت 2.2 میل اهواز آریا صنعت دلیجاناهواز2.2کیلوگرمآریا صنعت دلیجاندلیجان, اصفهانتماس بگیرید
پروفیل ضخامت 2.5 میل آریا صنعت دلیجان-2.5کیلوگرمآریا صنعت دلیجاندلیجان, اصفهان25,200 تومان
پروفیل ضخامت 3 میل آریا صنعت دلیجان-3کیلوگرمآریا صنعت دلیجاندلیجان, اصفهان25,200 تومان
پروفیل ضخامت 1.25 میل آریا صنعت دلیجان-1.25کیلوگرمآریا صنعت دلیجاندلیجان, اصفهان29,300 تومان
پروفیل ضخامت 1.5 میل آریا صنعت دلیجان-1.5کیلوگرمآریا صنعت دلیجاندلیجان, اصفهان29,300 تومان
ستونی ضخامت 2.8 میل آریا صنعت دلیجان-2.8کیلوگرمآریا صنعت دلیجاندلیجان, اصفهانتماس بگیرید
ستونی ضخامت 3 میل آریا صنعت دلیجان-3کیلوگرمآریا صنعت دلیجاندلیجان, اصفهان24,500 تومان
پروفیل ضخامت 2 میل گیلان و اهواز آریا صنعت دلیجانگیلان و اهواز2کیلوگرمآریا صنعت دلیجاندلیجان, اصفهان26,100 تومان