ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱
Menu

آونگان نوید مرکزی

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
نبشی کارخانه آونگان نوید
کارخانه آونگان نوید
نامابعادطول شاخه (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت
نبشی سایز 5*6*6 آونگان نوید 6 متری5*6*66آونگان نویداراکتماس بگیرید
نبشی سایز 6*6*6 آونگان نوید 6 متری6*6*66آونگان نویداراکتماس بگیرید
نبشی سایز 12*6*6 آونگان نوید 6 متری12*6*66آونگان نویداراکتماس بگیرید
نبشی سایز 8*8*8 آونگان نوید 6 متری8*8*86آونگان نویداراک16,500 تومان
نبشی سایز 8*8*8 آونگان نوید 12 متری8*8*812آونگان نویداراک17,300 تومان
نبشی سایز 7*100*100 آونگان نوید 12 متری7*100*10012آونگان نویداراک21,500 تومان
نبشی سایز 8*100*100 آونگان نوید 12 متری8*100*10012آونگان نویداراک21,500 تومان
نبشی سایز 8*100*100 آونگان St528*100*10012آونگان نویداراک21,500 تومان
نبشی سایز 10*100*100 آونگان نوید 6 متری10*100*1006آونگان نویداراک16,500 تومان
نبشی سایز 10*100*100 آونگان نوید 12 متری10*100*10012آونگان نویداراک21,500 تومان
نبشی سایز 10*100*100 آونگان نوید St5210*100*10012آونگان نویداراکتماس بگیرید
نبشی سایز 8*110 آونگان نوید St528*11012آونگان نویداراک21,500 تومان
نبشی سایز 10*110 آونگان نوید St5210*11012آونگان نویداراک22,500 تومان
نبشی سایز 10*120*120 آونگان نوید 12 متری10*120*12012آونگان نویداراکتماس بگیرید
نبشی سایز 10*120*120 آونگان نوید St5210*120*12012آونگان نویداراک21,500 تومان
نبشی سایز 12*120*120 آونگان نوید 6 متری12*120*1206آونگان نویداراک17,000 تومان
نبشی سایز 12*120*120 آونگان نوید 12 متری12*120*12012آونگان نویداراک21,500 تومان
نبشی سایز 12*120*120 آونگان نوید St5212*120*12012آونگان نویداراک17,000 تومان
نبشی سایز 6*90*90 آونگان نوید St526*90*9012آونگان نویداراک22,500 تومان
نبشی سایز 7*90*90 آونگان نوید St526*90*9012آونگان نویداراک22,500 تومان
نبشی سایز 8*90*90 آونگان نوید St526*90*9012آونگان نویداراک22,500 تومان
نبشی سایز 6*80*80 آونگان نوید St526*80*8012آونگان نویداراک20,500 تومان