ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱
Menu

بهفلز سپاهان

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
پروفیل بهفلز سپاهان
بهفلز سپاهان
نامضخامت (mm)واحدکارخانهمحل بارگیریقیمت
پروفیل ضخامت 2 بهفلز سپاهان2کیلوگرمبهفلز سپاهاناصفهان27,050 تومان
پروفیل ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان2.5کیلوگرمبهفلز سپاهاناصفهان26,050 تومان
پروفیل ضخامت 3 بهفلز سپاهان3کیلوگرمبهفلز سپاهاناصفهان26,050 تومان
پروفیل ضخامت 4 بهفلز سپاهان4کیلوگرمبهفلز سپاهاناصفهان26,050 تومان
پروفیل ضخامت 5 بهفلز سپاهان5کیلوگرمبهفلز سپاهاناصفهانتماس بگیرید
پروفیل ضخامت 6 بهفلز سپاهان6کیلوگرمبهفلز سپاهاناصفهانتماس بگیرید