ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱
Menu

فولاد کاران افق ابهر

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
میلگرد کلاف ابهر (فولاد کاران افق)
کارخانه فولادکاران افق
نامگریدسایز(mm)نوع کلافکارخانهواحدمحل بارگیریقیمت
میلگرد کلاف 5.5 ابهر 42b42b5.5کلاف سادهفولادکاران افقکیلوگرمابهرتماس بگیرید
میلگرد کلاف 5.5 ابهر 68b68b5.5کلاف سادهفولادکاران افقکیلوگرمابهرتماس بگیرید
میلگرد کلاف 5.5 ابهر 72b72b5.5کلاف سادهفولادکاران افقکیلوگرمابهرتماس بگیرید
میلگرد کلاف 5.5 ابهر 3SP3SP5.5کلاف سادهفولادکاران افقکیلوگرمابهرتماس بگیرید
میلگرد کلاف 5.5 ابهر RST34RST345.5کلاف سادهفولادکاران افقکیلوگرمابهرتماس بگیرید
میلگرد کلاف 6.5 ابهر RST34RST346.5کلاف سادهفولادکاران افقکیلوگرمابهرتماس بگیرید
میلگرد کلاف 6.5 ابهر 3SP3SP6.5کلاف سادهفولادکاران افقکیلوگرمابهرتماس بگیرید
میلگرد کلاف 6.5 ابهر 5SP5SP6.5کلاف سادهفولادکاران افقکیلوگرمابهرتماس بگیرید
میلگرد کلاف 8 ابهر RST34RST348کلاف سادهفولادکاران افقکیلوگرمابهرتماس بگیرید
میلگرد کلاف 10 ابهر RST34RST3410کلاف سادهفولادکاران افقکیلوگرمابهرتماس بگیرید
میلگرد کلاف 12 ابهر RST34RST3412کلاف سادهفولادکاران افقکیلوگرمابهرتماس بگیرید
میلگرد کلاف 14 ابهر RST34RST3414کلاف سادهفولادکاران افقکیلوگرمابهرتماس بگیرید