ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱

فولاد ناب تبریز

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
تیرآهن IPE فولاد ناب تبریز
فولاد ناب تبریز
نامسایز(mm)وزن شاخه(kg)واحدکارخانهمحل بارگیریقیمت
تیرآهن 14 ناب تبریز IPE14132کیلوگرمناب تبریزکارخانه(تبریز)تماس بگیرید
تیرآهن 16 ناب تبریز IPE16170کیلوگرمناب تبریزکارخانه(تبریز)16,850 تومان
تیرآهن 18 ناب تبریز IPE18212کیلوگرمناب تبریزکارخانه(تبریز)تماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
نبشی 6 متری کارخانه فولاد ناب تبریز
کارخانه فولاد ناب تبریز
نامسایز (cm)ابعادطول شاخه (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت
نبشی 6 متری 3*25*25 فولاد ناب تبریز33*25*256فولاد ناب تبریزتبریز17,850 تومان
نبشی 6 متری 4*25*25 فولاد ناب تبریز44*25*256فولاد ناب تبریزتبریز17,750 تومان
نبشی 6 متری 3*30*30 فولاد ناب تبریز33*30*306فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 6 متری 4*30*30 فولاد ناب تبریز44*30*306فولاد ناب تبریزتبریز17,750 تومان
نبشی 6 متری 4*35*35 فولاد ناب تبریز44*35*356فولاد ناب تبریزتبریز17,650 تومان
نبشی 6 متری 2.5*40*40 فولاد ناب تبریز2.52.5*40*406فولاد ناب تبریزتبریز17,550 تومان
نبشی 6 متری 3*40*40 فولاد ناب تبریز33*40*406فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 6 متری 4*40*40 فولاد ناب تبریز44*40*406فولاد ناب تبریزتبریز16,850 تومان
نبشی 6 متری 3*45*45 فولاد ناب تبریز33*45*456فولاد ناب تبریزتبریز17,350 تومان
نبشی 6 متری 4*45*45 فولاد ناب تبریز44*45*456فولاد ناب تبریزتبریز17,250 تومان
نبشی 6 متری 5*45*45 فولاد ناب تبریز55*45*456فولاد ناب تبریزتبریز17,150 تومان
نبشی 6 متری 3*50*50 فولاد ناب تبریز33*50*506فولاد ناب تبریزتبریز17,000 تومان
نبشی 6 متری 4*50*50 فولاد ناب تبریز44*50*506فولاد ناب تبریزتبریز16,900 تومان
نبشی 6 متری 5*50*50 فولاد ناب تبریز55*50*506فولاد ناب تبریزتبریز16,800 تومان
نبشی 6 متری 6*50*50 فولاد ناب تبریز66*50*506فولاد ناب تبریزتبریز17,400 تومان
نبشی 6 متری 3*60*60 فولاد ناب تبریز33*60*606فولاد ناب تبریزتبریز17,450 تومان
نبشی 6 متری 4*60*60 فولاد ناب تبریز44*60*606فولاد ناب تبریزتبریز17,050 تومان
نبشی 6 متری 5*60*60 فولاد ناب تبریز55*60*606فولاد ناب تبریزتبریز16,950 تومان
نبشی 6 متری 6*60*60 فولاد ناب تبریز66*60*606فولاد ناب تبریزتبریز16,850 تومان
نبشی 6 متری 5*70*70 فولاد ناب تبریز55*70*706فولاد ناب تبریزتبریز17,350 تومان
نبشی 6 متری 6*70*70 فولاد ناب تبریز66*70*706فولاد ناب تبریزتبریز17,250 تومان
نبشی 6 متری 7*70*70 فولاد ناب تبریز77*70*706فولاد ناب تبریزتبریز17,250 تومان
نبشی 6 متری 5*75*75 فولاد ناب تبریز55*75*756فولاد ناب تبریزتبریز17,250 تومان
نبشی 6 متری 6*75*75 فولاد ناب تبریز56*75*756فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 6 متری 6*80*80 فولاد ناب تبریز66*80*806فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 6 متری 7*80*80 فولاد ناب تبریز77*80*806فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 6 متری 8*80*80 فولاد ناب تبریز88*80*806فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 6 متری 7*100*100 فولاد ناب تبریز77*100*1006فولاد ناب تبریزتبریز17,350 تومان
نبشی 6 متری 8*100*100 فولاد ناب تبریز88*100*1006فولاد ناب تبریزتبریز17,250 تومان
نبشی 6 متری 10*100*100 فولاد ناب تبریز1010*100*1006فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
نبشی 12 متری کارخانه فولاد ناب تبریز
کارخانه فولاد ناب تبریز
نامسایز (cm)ابعادطول شاخه (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت
نبشی 12 متری 4*40*40 فولاد ناب تبریز44*40*4012فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 12 متری 3*45*45 فولاد ناب تبریز33*45*4512فولاد ناب تبریزتبریز17,750 تومان
نبشی 12 متری 4*45*45 فولاد ناب تبریز44*45*4512فولاد ناب تبریزتبریز17,650 تومان
نبشی 12 متری 5*45*45 فولاد ناب تبریز55*45*4512فولاد ناب تبریزتبریز17,550 تومان
نبشی 12 متری 3*50*50 فولاد ناب تبریز33*50*5012فولاد ناب تبریزتبریز17,400 تومان
نبشی 12 متری 4*50*50 فولاد ناب تبریز44*50*5012فولاد ناب تبریزتبریز17,300 تومان
نبشی 12 متری 5*50*50 فولاد ناب تبریز55*50*5012فولاد ناب تبریزتبریز17,200 تومان
نبشی 12 متری 6*50*50 فولاد ناب تبریز66*50*5012فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 12 متری 4*60*60 فولاد ناب تبریز44*60*6012فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 12 متری 5*60*60 فولاد ناب تبریز55*60*6012فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 12 متری 6*60*60 فولاد ناب تبریز66*60*6012فولاد ناب تبریزتبریز17,250 تومان
نبشی 12 متری 6*70*70 فولاد ناب تبریز66*70*7012فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 12 متری 7*70*70 فولاد ناب تبریز77*70*7012فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 12 متری 5*75*75 فولاد ناب تبریز55*75*7512فولاد ناب تبریزتبریز17,650 تومان
نبشی 12 متری 6*80*80 فولاد ناب تبریز66*80*8012فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 12 متری 7*80*80 فولاد ناب تبریز77*80*8012فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 12 متری 8*80*80 فولاد ناب تبریز88*80*8012فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 12 متری 7*100*100 فولاد ناب تبریز77*100*10012فولاد ناب تبریزتبریز17,750 تومان
نبشی 12 متری 8*100*100 فولاد ناب تبریز88*100*10012فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 12 متری 10*100*100 فولاد ناب تبریز1010*100*10012فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
ناودانی کارخانه فولاد ناب تبریز
کارخانه فولاد ناب تبریز
نامسایز ناودانیوزن ناودانیطول شاخه (m)واحدکارخانهمحل بارگیریقیمت
ناودانی 6 متری سایز 8 فولاد ناب تبریز8526کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
ناودانی 12 متری سایز 8 فولاد ناب تبریز810412کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
ناودانی 6 متری سایز 10 فولاد ناب تبریز10646کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
ناودانی 12 متری سایز 10 فولاد ناب تبریز1012712کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
ناودانی 6 متری سایز 12 فولاد ناب تبریز12806کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
ناودانی 12 متری سایز 12 فولاد ناب تبریز1216112کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
ناودانی 6 متری سایز 14 فولاد ناب تبریز14966کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
ناودانی 12 متری سایز 14 فولاد ناب تبریز1419212کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
ناودانی 6 متری سایز 16 فولاد ناب تبریز161136کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
ناودانی 12 متری سایز 16 فولاد ناب تبریز1622612کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
ناودانی 6 متری سایز 18 فولاد ناب تبریز181326کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
ناودانی 12 متری سایز 18 فولاد ناب تبریز1826412کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
ناودانی 80 UE ناب تبریز 6 متری80-6کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریز16,950 تومان
ناودانی 100 UE ناب تبریز 6 متری100-6کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریز16,950 تومان
ناودانی 100 UPN ناب تبریز 12 متری100-12کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریز17,150 تومان
ناودانی 120 UE ناب تبریز 6 متری120-6کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریز16,950 تومان
ناودانی 120 UPN ناب تبریز 12 متری120-12کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریز17,150 تومان
ناودانی 140 UPN ناب تبریز 12 متری140-12کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
ناودانی 160 UE ناب تبریز 6 متری160-6کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریز16,950 تومان
ناودانی 160 UE ناب تبریز 12 متری160-12کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریز16,950 تومان

This will close in 0 seconds

    This will close in 0 seconds