ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱
Menu

فولاد نطنز

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
میلگرد کلاف نطنز
کارخانه نطنز
نامگریدسایز(mm)نوع کلافکارخانهواحدمحل بارگیریقیمت
میلگرد کلاف ساده 6.5 نطنز گرید 100810086.5کلاف سادهنطنزکیلوگرمنطنزتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده 6.5 نطنز گرید 100610066.5کلاف سادهنطنزکیلوگرمنطنزتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده 6.5 نطنز گرید SG2SG26.5کلاف سادهنطنزکیلوگرمنطنزتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده 6.5 نطنز گرید USD7USD76.5کلاف سادهنطنزکیلوگرمنطنزتماس بگیرید
میلگرد کلاف کششی 6.5 نطنز گرید 100810086.5کلاف کششینطنزکیلوگرمنطنز17,100 تومان
میلگرد کلاف ساده 6.5 نطنز گرید S2S26.5کلاف سادهنطنزکیلوگرمنطنزتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده 8 نطنز گرید 100810088کلاف سادهنطنزکیلوگرمنطنزتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده 9 نطنز گرید 10089کلاف سادهنطنزکیلوگرمنطنزتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده 10 نطنز گرید 1008100810کلاف سادهنطنزکیلوگرمنطنزتماس بگیرید
میلگرد کلاف کششی 10 نطنز گرید 1008100810کلاف کششینطنزکیلوگرمنطنز16,900 تومان
میلگرد کلاف کششی 8 نطنز گرید 100810089کلاف کششینطنزکیلوگرمنطنز17,100 تومان
میلگرد کلاف کششی 9 نطنز گرید 100810089کلاف کششینطنزکیلوگرمنطنز16,900 تومان