ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱
Menu

نیکان پروفیل

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
پروفیل کارخانه نیکان پروفیل
کارخانه نیکان پروفیل
نامنوع پروفیلضخامت (mm)واحدکارخانهمحل بارگیریقیمت
پروفیل ضخامت 2 میل نیکان-2کیلوگرمنیکان پروفیلاصفهانتماس بگیرید
پروفیل ضخامت 2.2 میل نیکان-2.2کیلوگرمنیکان پروفیلاصفهانتماس بگیرید
پروفیل ضخامت 2.5 میل نیکان-2.5کیلوگرمنیکان پروفیلاصفهانتماس بگیرید
پروفیل ضخامت 2.8 میل نیکانپروفیل ستونی 140*1402.8کیلوگرمنیکان پروفیلاصفهانتماس بگیرید
پروفیل ضخامت 3 میل نیکانپروفیل ستونی 140*1403کیلوگرمنیکان پروفیلاصفهانتماس بگیرید
پروفیل ضخامت 3.5 میل نیکانپروفیل ستونی 140*1403.5کیلوگرمنیکان پروفیلاصفهانتماس بگیرید
پروفیل ضخامت 3.8 میل نیکانپروفیل ستونی 140*1403.8کیلوگرمنیکان پروفیلاصفهانتماس بگیرید
پروفیل ضخامت 4 میل نیکانپروفیل ستونی 140*1404کیلوگرمنیکان پروفیلاصفهانتماس بگیرید
پروفیل ستونی 14*14 ضخامت 140 کیلویی نیکانستونی 14*14-کیلوگرمنیکان پروفیلاصفهان24,000 تومان
پروفیل ستونی 14*14 ضخامت 150 کیلویی نیکانستونی 14*14-کیلوگرمنیکان پروفیلاصفهان24,000 تومان
پروفیل ستونی 14*14 ضخامت 180 کیلویی نیکانستونی 14*14-کیلوگرمنیکان پروفیلاصفهان24,000 تومان
پروفیل ستونی 14*14 ضخامت 190کیلویی نیکانستونی 14*14-کیلوگرمنیکان پروفیلاصفهان24,000 تومان
پروفیل ستونی 14*14 ضخامت 200کیلویی نیکانستونی 14*14-کیلوگرمنیکان پروفیلاصفهان24,000 تومان
پروفیل ضخامت 2 میل ( فولاد و گیلان ) نیکانپروفیل ستونی 140*1404کیلوگرمنیکان پروفیلاصفهان26,100 تومان
پروفیل ضخامت 2.5 میل ( فولاد و اهواز ) نیکانپروفیل ستونی 140*1404کیلوگرمنیکان پروفیلاصفهان25,000 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
نبشی کارخانه نیکان پروفیل
کارخانه نیکان پروفیل
نامسایزکارخانهمحل بارگیریقیمت
نبشی سایز 3 نیکان پروفیل3نیکان پروفیلاصفهان18,000 تومان
نبشی سایز 4 نیکان پروفیل4نیکان پروفیلاصفهان18,000 تومان
نبشی سایز 5 نیکان پروفیل سبک (15 کیلویی)5نیکان پروفیلاصفهان18,000 تومان
نبشی سایز 5 نیکان پروفیل سنگین (18 کیلویی)5نیکان پروفیلاصفهان17,000 تومان
نبشی سایز 6 نیکان پروفیل6نیکان پروفیلاصفهان18,000 تومان
نبشی سایز 8 نیکان پروفیل8نیکان پروفیلاصفهان18,000 تومان
نبشی سایز 10 نیکان پروفیل10نیکان پروفیلاصفهانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
سپری کارخانه نیکان پروفیل
کارخانه نیکان پروفیل
نامسایز (cm)طول شاخه (m)نوعکارخانهمحل بارگیریقیمت
سپری آهنی سایز 4 نیکان پروفیل46سبک, فابریکنیکان پروفیلاصفهانتماس بگیرید
سپری آهنی سایز 5 نیکان پروفیل56سبک, فابریکنیکان پروفیلاصفهانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
تسمه کارخانه نیکان پروفیل
نیکان پروفیل
نامضخامت (mm)کارخانهمحل بارگیریقیمت
تسمه 2 نیکان پروفیل2نیکان پروفیلاصفهان17,000 تومان
تسمه 2.5 نیکان پروفیل2.5نیکان پروفیلاصفهان17,000 تومان
تسمه 3 نیکان پروفیل3نیکان پروفیلاصفهان17,000 تومان
تسمه 4 نیکان پروفیل4نیکان پروفیلاصفهان17,000 تومان
تسمه 5 نیکان پروفیل5نیکان پروفیلاصفهان17,000 تومان