ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱

نیکان پروفیل

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
پروفیل کارخانه نیکان پروفیل
کارخانه نیکان پروفیل
نامنوع پروفیلضخامت (mm)واحدکارخانهمحل بارگیریقیمت
پروفیل ضخامت 2 میل نیکان-2کیلوگرمنیکان پروفیلاصفهان24,300 تومان
پروفیل ضخامت 2.2 میل نیکان-2.2کیلوگرمنیکان پروفیلاصفهانتماس بگیرید
پروفیل ضخامت 2.5 میل نیکان-2.5کیلوگرمنیکان پروفیلاصفهان23,300 تومان
پروفیل ضخامت 2.8 میل نیکانپروفیل ستونی 140*1402.8کیلوگرمنیکان پروفیلاصفهانتماس بگیرید
پروفیل ضخامت 3 میل نیکانپروفیل ستونی 140*1403کیلوگرمنیکان پروفیلاصفهانتماس بگیرید
پروفیل ضخامت 3.5 میل نیکانپروفیل ستونی 140*1403.5کیلوگرمنیکان پروفیلاصفهانتماس بگیرید
پروفیل ضخامت 3.8 میل نیکانپروفیل ستونی 140*1403.8کیلوگرمنیکان پروفیلاصفهانتماس بگیرید
پروفیل ضخامت 4 میل نیکانپروفیل ستونی 140*1404کیلوگرمنیکان پروفیلاصفهانتماس بگیرید
پروفیل ستونی 14*14 ضخامت 140 کیلویی نیکانستونی 14*14-کیلوگرمنیکان پروفیلاصفهانتماس بگیرید
پروفیل ستونی 14*14 ضخامت 150 کیلویی نیکانستونی 14*14-کیلوگرمنیکان پروفیلاصفهانتماس بگیرید
پروفیل ستونی 14*14 ضخامت 180 کیلویی نیکانستونی 14*14-کیلوگرمنیکان پروفیلاصفهان22,600 تومان
پروفیل ستونی 14*14 ضخامت 190 کیلویی نیکانستونی 14*14-کیلوگرمنیکان پروفیلاصفهان22,600 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
نبشی کارخانه نیکان پروفیل
کارخانه نیکان پروفیل
نامسایزکارخانهمحل بارگیریقیمت
نبشی سایز 3 نیکان پروفیل3نیکان پروفیلاصفهان17,900 تومان
نبشی سایز 4 نیکان پروفیل4نیکان پروفیلاصفهان17,900 تومان
نبشی سایز 5 نیکان پروفیل سبک (15 کیلویی)5نیکان پروفیلاصفهان17,900 تومان
نبشی سایز 5 نیکان پروفیل سنگین (18 کیلویی)5نیکان پروفیلاصفهان17,900 تومان
نبشی سایز 6 نیکان پروفیل6نیکان پروفیلاصفهان17,900 تومان
نبشی سایز 8 نیکان پروفیل8نیکان پروفیلاصفهان17,900 تومان
نبشی سایز 10 نیکان پروفیل10نیکان پروفیلاصفهانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
سپری کارخانه نیکان پروفیل
کارخانه نیکان پروفیل
نامسایز (cm)طول شاخه (m)نوعکارخانهمحل بارگیریقیمت
سپری آهنی سایز 4 نیکان پروفیل46سبک, فابریکنیکان پروفیلاصفهان17,900 تومان
سپری آهنی سایز 5 نیکان پروفیل56سبک, فابریکنیکان پروفیلاصفهان17,900 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
تسمه کارخانه نیکان پروفیل
نیکان پروفیل
نامضخامت (mm)کارخانهمحل بارگیریقیمت
تسمه 2 نیکان پروفیل2نیکان پروفیلاصفهان16,800 تومان
تسمه 2.5 نیکان پروفیل2.5نیکان پروفیلاصفهان16,800 تومان
تسمه 3 نیکان پروفیل3نیکان پروفیلاصفهان16,800 تومان
تسمه 4 نیکان پروفیل4نیکان پروفیلاصفهان16,800 تومان
تسمه 5 نیکان پروفیل5نیکان پروفیلاصفهان16,800 تومان

This will close in 0 seconds

    This will close in 0 seconds