ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱
Menu

اکسین خوزستان

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
ورق سیاه فولاد اکسین
فولاد اکسین
نامضخامت (mm)ابعاد (m)حالتکارخانهمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه 8 فولاد اکسین82*6شیتفولاد اکسینانبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 10 فولاد اکسین102*6شیتفولاد اکسینانبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 12 فولاد اکسین122*6شیتفولاد اکسینانبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 14 فولاد اکسین142*6شیتفولاد اکسینانبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 15 فولاد اکسین152*6شیتفولاد اکسینانبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 20 فولاد اکسین202*6شیتفولاد اکسینانبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 25 فولاد اکسین252*6شیتفولاد اکسینانبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 30 فولاد اکسین302*6شیتفولاد اکسینانبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 35 فولاد اکسین352*6شیتفولاد اکسینانبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 40 فولاد اکسین402*12شیتفولاد اکسینانبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 45 فولاد اکسین45-شیتفولاد اکسینانبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 50 فولاد اکسین50-شیتفولاد اکسینانبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 60 فولاد اکسین60-شیتفولاد اکسینانبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 70 فولاد اکسین70-شیتفولاد اکسینانبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 80 فولاد اکسین80-شیتفولاد اکسینانبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 90 فولاد اکسین90-شیتفولاد اکسینانبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 100 فولاد اکسین100-شیتفولاد اکسینانبار اهوازتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
ورق آلیاژی فولاد اکسین اهواز
فولاد اکسین
نامضخامت (mm)ابعاد (m)حالتاستانداردکارخانهمحل بارگیریقیمت
ورق آلیاژی 10 ابعاد 6*2 اکسین106*2شیت فابریکst52فولاد اکسینانبار اهوازتماس بگیرید
ورق آلیاژی 12 ابعاد 6*2 اکسین126*2شیت فابریکst52فولاد اکسینانبار اهوازتماس بگیرید
ورق آلیاژی 20 ابعاد 12*2 اکسین2012*2شیت فابریکst52فولاد اکسینانبار اهوازتماس بگیرید
ورق آلیاژی 25 ابعاد 12*2 اکسین2512*2شیت فابریکst52فولاد اکسینانبار اهوازتماس بگیرید
ورق آلیاژی 30 ابعاد 6*2 اکسین306*2شیت فابریکst52فولاد اکسینانبار اهوازتماس بگیرید
ورق آلیاژی 40 ابعاد 12*2 اکسین4012*2شیت فابریکst52فولاد اکسینانبار اهوازتماس بگیرید