ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱
Menu

تاراز شهرکرد

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد
کارخانه تاراز شهرکرد
نامضخامت (mm)ابعاد (m)نوع ورقکارخانهمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه 0.40 عرض 1000 تاراز شهرکرد0.4عرض 1گالوانیزهتارازشهرکرد32,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.40 عرض 1250 تاراز شهرکرد0.4عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکرد32,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1000 تاراز شهرکرد0.45عرض 1گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1250 تاراز شهرکرد0.45عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.50 عرض 1000 تاراز شهرکرد0.50عرض 1گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.50 عرض 1250 تاراز شهرکرد0.50عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1000 تاراز شهرکرد0.55عرض 1گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1250 تاراز شهرکرد0.55عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.60 عرض 1000 تاراز شهرکرد0.60عرض 1گالوانیزهتارازشهرکرد29,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.60 عرض 1250 تاراز شهرکرد0.60عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.70 عرض 1000 تاراز شهرکرد0.70عرض 1گالوانیزهتارازشهرکرد29,300 تومان
ورق گالوانیزه 0.70 عرض 1250 تاراز شهرکرد0.70عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکرد29,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.80 عرض 1000 تاراز شهرکرد0.80عرض 1گالوانیزهتارازشهرکرد28,800 تومان
ورق گالوانیزه 0.80 عرض 1250 تاراز شهرکرد0.80عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکرد28,800 تومان
ورق گالوانیزه 0.90 عرض 1000 تاراز شهرکرد0.90عرض 1گالوانیزهتارازشهرکرد28,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.90 عرض 1250 تاراز شهرکرد0.90عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکرد28,700 تومان
ورق گالوانیزه 1 عرض 1000 تاراز شهرکرد1عرض 1گالوانیزهتارازشهرکرد28,600 تومان
ورق گالوانیزه 1 عرض 1250 تاراز شهرکرد1عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکرد28,600 تومان
ورق گالوانیزه 1.2 عرض 1000 تاراز شهرکرد1.2عرض 1گالوانیزهتارازشهرکرد28,600 تومان
ورق گالوانیزه 1.2 عرض 1250 تاراز شهرکرد1.2عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکرد28,600 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1000 تاراز شهرکرد1.25عرض 1گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1250 تاراز شهرکرد1.25عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1000 تاراز شهرکرد1.5عرض 1گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1250 تاراز شهرکرد1.5عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکرد28,900 تومان
ورق گالوانیزه 1.8 عرض 1000 تاراز شهرکرد1.8عرض 1گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.8 عرض 1250 تاراز شهرکرد1.8عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکرد28,900 تومان
ورق گالوانیزه 2 عرض 1000 تاراز شهرکرد2عرض 1گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 عرض 1250 تاراز شهرکرد2عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1000 تاراز شهرکرد2.5عرض 1گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1250 تاراز شهرکرد2.5عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 3 عرض 1000 تاراز شهرکرد3عرض 1گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 3 عرض 1250 تاراز شهرکرد3عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
عرشه فولادی تاراز شهرکرد
تاراز شهرکرد
نامضخامت (mm)عرض (mm)کارخانهمحل بارگیریقیمت
عرشه فولادی ضخامت 0.800.81250تارازانبار اصفهانتماس بگیرید
عرشه فولادی ضخامت 0.900.9915تارازانبار اصفهانتماس بگیرید
عرشه فولادی ضخامت 11915تارازانبار اصفهانتماس بگیرید
عرشه فولادی ضخامت 1.251.25915تارازانبار اصفهانتماس بگیرید