ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱
Menu

فولاد آذر آذین

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
ناودانی کارخانه فولاد آذر آذین
کارخانه فولاد آذر آذین
نامضخامت (mm)طول شاخه (m)نوعکارخانهمحل بارگیریقیمت
ناودانی 8 فولاد آذر آذین812هم وزن اروپافولاد آذر آذینتهرانتماس بگیرید
ناودانی 10 فولاد آذر آذین1012هم وزن اروپافولاد آذر آذینتهرانتماس بگیرید
ناودانی 12 فولاد آذر آذین1212هم وزن اروپافولاد آذر آذینتهرانتماس بگیرید
ناودانی 14 فولاد آذر آذین1412هم وزن اروپافولاد آذر آذینتهرانتماس بگیرید
ناودانی 16 فولاد آذر آذین 6 متری166هم وزن اروپافولاد آذر آذینتهرانتماس بگیرید
ناودانی 16 فولاد آذر آذین 12 متری1612هم وزن اروپافولاد آذر آذینتهرانتماس بگیرید
ناودانی 16 سبک فولاد آذر آذین1612استاندارد روسفولاد آذر آذینتهرانتماس بگیرید
ناودانی 18 فولاد آذر آذین1812هم وزن اروپافولاد آذر آذینتهرانتماس بگیرید
ناودانی 18 سبک فولاد آذر آذین1812استاندارد روسفولاد آذر آذینتهرانتماس بگیرید
ناودانی 20 فولاد آذر آذین2012هم وزن اروپافولاد آذر آذینتهرانتماس بگیرید
ناودانی 20 سبک فولاد آذر آذین2012استاندارد روسفولاد آذر آذینتهرانتماس بگیرید
ناودانی 24 فولاد آذر آذین2412هم وزن اروپافولاد آذر آذینتهرانتماس بگیرید