ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱

فولاد غرب آسیا

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
ورق روغنی فولاد غرب آسیا
فولاد غرب آسیا
نامضخامت (mm)ابعاد (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت
ورق روغنی ضخامت 0.4 عرض 1 فولاد غرب0.4عرض 1فولاد غرب آسیاقمتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 0.4 عرض 1.25 فولاد غرب0.4عرض 1.25فولاد غرب آسیاقمتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 0.5 عرض 1.25 فولاد غرب0.5عرض 1.25فولاد غرب آسیاقمتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 0.6 عرض 1.25 فولاد غرب0.6عرض 1.25فولاد غرب آسیاقمتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 0.7 عرض 1.25 فولاد غرب0.7عرض 1.25فولاد غرب آسیاقم26,650 تومان
ورق روغنی ضخامت 0.8 عرض 1.25 فولاد غرب0.8عرض 1.25فولاد غرب آسیاقم26,650 تومان
ورق روغنی ضخامت 0.9 عرض 1.25 فولاد غرب0.9عرض 1.25فولاد غرب آسیاقم26,650 تومان
ورق روغنی ضخامت 1 عرض 1.25 فولاد غرب1عرض 1.25فولاد غرب آسیاقم26,650 تومان
ورق روغنی ضخامت 1.2 عرض 1.25 فولاد غرب1.2عرض 1.25فولاد غرب آسیاقم26,650 تومان
ورق روغنی ضخامت 1.25 عرض 1.25 فولاد غرب1.25عرض 1.25فولاد غرب آسیاقم26,650 تومان
ورق روغنی ضخامت 1.5 عرض 1.25 فولاد غرب1.5عرض 1.25فولاد غرب آسیاقم26,650 تومان
ورق روغنی ضخامت 2 عرض 1.25 فولاد غرب2عرض 1.25فولاد غرب آسیاقمتماس بگیرید

This will close in 0 seconds

    This will close in 0 seconds