ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱
Menu

فولاد غرب آسیا

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
ورق روغنی فولاد غرب آسیا
فولاد غرب آسیا
نامضخامت (mm)ابعاد (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت
ورق روغنی ضخامت 0.4 عرض 1 فولاد غرب0.4عرض 1فولاد غرب آسیاقمتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 0.4 عرض 1.25 فولاد غرب0.4عرض 1.25فولاد غرب آسیاقمتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 0.5 عرض 1.25 فولاد غرب0.5عرض 1.25فولاد غرب آسیاقمتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 0.6 عرض 1.25 فولاد غرب0.6عرض 1.25فولاد غرب آسیاقمتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 0.7 عرض 1.25 فولاد غرب0.7عرض 1.25فولاد غرب آسیاقمتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 0.8 عرض 1.25 فولاد غرب0.8عرض 1.25فولاد غرب آسیاقمتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 0.9 عرض 1.25 فولاد غرب0.9عرض 1.25فولاد غرب آسیاقمتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 1 عرض 1.25 فولاد غرب1عرض 1.25فولاد غرب آسیاقمتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 1.2 عرض 1.25 فولاد غرب1.2عرض 1.25فولاد غرب آسیاقمتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 1.25 عرض 1.25 فولاد غرب1.25عرض 1.25فولاد غرب آسیاقمتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 1.5 عرض 1.25 فولاد غرب1.5عرض 1.25فولاد غرب آسیاقمتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 2 عرض 1.25 فولاد غرب2عرض 1.25فولاد غرب آسیاقمتماس بگیرید