ورق روغنی در بازار تجاری به ورق سرد معروف بوده و دلیل اصلی نامگذاری این محصول شکل ظاهری آن نامیده شده است. ورق روغنی توسط نورد سرد تولید می گردد و پس از تولید به دلایل مختلفی از جمله جلوگیری از زنگ زدگی روغن کاری می شود. به طور کلی در صنعت فولاد به ورق های که با نورد گرم تولید می شوند ورق سیاه و به ورق های تولیدی با نورد سرد ورق روغنی گفته می شود. همچنین این ورق ها پایه ساخت ورق گالوانیزه می باشند.

نام محصولدسته بندیقیمتتاریخ بروز رسانی
ورق روغنی ضخامت ۰.۵۰ورق روغنیتماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۱:۵۷
ورق روغنی ضخامت ۰.۶۰ورق روغنیتماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۱:۵۷
ورق روغنی ضخامت ۰.۷۰ورق روغنیتماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۱:۵۷
ورق روغنی ضخامت ۰.۸۰ورق روغنیتماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۱:۵۷
ورق روغنی ضخامت ۰.۹۰ورق روغنیتماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۱:۵۷
ورق روغنی ضخامت ۱ورق روغنیتماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۱:۵۷
ورق روغنی ضخامت ۱.۲۵ورق روغنیتماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۱:۵۷
ورق روغنی ضخامت ۱.۵ورق روغنیتماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۱:۵۷