ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱

لوله گالوانیزه

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
لوله گالوانیزه گرم سنگین - کارخانه لوله برق ساوه
کارخانه برق ساوه
نامسایز (inch)نوع لولهکارخانهمحل بارگیریقیمت
لوله 13.5 گالوانیزه گرم سنگین برق ساوه13.5گالوانیزه گرم سنگینبرق ساوهتهران24,500 تومان
لوله 16 گالوانیزه گرم سنگین برق ساوه16گالوانیزه گرم سنگینبرق ساوهتهران26,500 تومان
لوله 21 گالوانیزه گرم سنگین برق ساوه21گالوانیزه گرم سنگینبرق ساوهتهران32,500 تومان
لوله 29 گالوانیزه گرم سنگین برق ساوه29گالوانیزه گرم سنگینبرق ساوهتهران53,000 تومان
لوله 36 گالوانیزه گرم سنگین برق ساوه36گالوانیزه گرم سنگینبرق ساوهتهران65,000 تومان
لوله 48 گالوانیزه گرم سنگین برق ساوه48گالوانیزه گرم سنگینبرق ساوهتهران89,000 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
لوله گالوانیزه گرم سبک - کارخانه لوله برق ساوه
کارخانه برق ساوه
نامسایز (inch)نوع لولهکارخانهمحل بارگیریقیمت
لوله 13.5 گالوانیزه گرم سبک برق ساوه13.5گالوانیزه گرم سبکبرق ساوهتهران22,000 تومان
لوله 16 گالوانیزه گرم سبک برق ساوه16گالوانیزه گرم سبکبرق ساوهتهران24,000 تومان
لوله 21 گالوانیزه گرم سبک برق ساوه21گالوانیزه گرم سبکبرق ساوهتهران30,000 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
لوله گالوانیزه سرد رنگ سیاه - کارخانه لوله برق ساوه
کارخانه برق ساوه
نامسایز (inch)نوع لولهکارخانهمحل بارگیریقیمت
لوله 13.5 گالوانیزه سرد سیاه رنگ برق ساوه13.5گالوانیزه سرد سیاهبرق ساوهتهران17,000 تومان
لوله 16 گالوانیزه سرد سیاه رنگ برق ساوه16گالوانیزه سرد سیاهبرق ساوهتهران18,000 تومان
لوله 21 گالوانیزه سرد سیاه رنگ برق ساوه21گالوانیزه سرد سیاهبرق ساوهتهران23,000 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
لوله گالوانیزه اصفهان
بازرگانی آهن آتا
نامسایز (inch)نوع لولهوزن شاخه(kg)ضخامت (mm)طول شاخه (m)قیمت
لوله گالوانیزه سایز 1 وزن 10.7 کیلوگرمی1"گالوانیزه10.726تماس بگیرید
لوله گالوانیزه سایز 1 وزن 12.9 کیلوگرمی1"گالوانیزه12.92.56تماس بگیرید
لوله گالوانیزه سایز 1.2 وزن 6.9 کیلوگرمی1.2گالوانیزه6.926تماس بگیرید
لوله گالوانیزه سایز 1.2 وزن 8.2 کیلوگرمی1.2گالوانیزه8.22.56تماس بگیرید
لوله گالوانیزه سایز 1.25 وزن 13.4 کیلوگرمی1.25گالوانیزه13.426تماس بگیرید
لوله گالوانیزه سایز 1.25 وزن 16.3 کیلوگرمی1.25گالوانیزه16.32.56تماس بگیرید
لوله گالوانیزه سایز 1.5 وزن 15.2 کیلوگرمی1.5گالوانیزه15.226تماس بگیرید
لوله گالوانیزه سایز 2 وزن 18.9 کیلوگرمی2"گالوانیزه18.926تماس بگیرید
لوله گالوانیزه سایز 2 وزن 23.1 کیلوگرمی2"گالوانیزه23.12.56تماس بگیرید
لوله گالوانیزه سایز 3.4 وزن 8.6 کیلوگرمی3/4"گالوانیزه8.626تماس بگیرید

This will close in 0 seconds

    This will close in 0 seconds