ساعات کار
9 - 17
۰۳۱۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
۰۹۹۲۰۵۰۱۰۳۸
مدیر فروش
صدای مشتری

لوله داربستی

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
لوله داربستی
بازرگانی آهن آتا
نامسایز (inch)نوع لولهوزن شاخه(kg)ضخامت (mm)طول شاخه (m)محل بارگیریقیمت
لوله داربستی 11/2 ضخامت 2 میلی متری11/2"داربستی1426کارخانهتماس بگیرید
لوله داربستی 11/2 ضخامت 2.5 میلی متری11/2"داربستی17.22.56کارخانهتماس بگیرید
لوله داربستی 11/2 ضخامت 3 میلی متری11/2"داربستی2136کارخانهتماس بگیرید
لوله صنعتی سایز 1"1"صنعتی9.326تماس بگیرید
لوله صنعتی سایز 11/2"11/2"صنعتی14.126تماس بگیرید
لوله صنعتی سایز 11/4"11/4"صنعتی11.6926تماس بگیرید
لوله صنعتی سایز 2"2"صنعتی17.2526تماس بگیرید
لوله صنعتی سایز 3/4"3/4"صنعتی7.326تماس بگیرید

This will close in 0 seconds

    This will close in 0 seconds