ساعات کار
9 - 17
۰۳۱۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
۰۹۹۲۰۵۰۱۰۳۸
مدیر فروش
صدای مشتری

لوله اسپیرال

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
لوله اسپیرال
بازرگانی آهن آتا
نامسایز (inch)نوع لولهوزن شاخه(kg)ضخامت (mm)طول شاخه (m)قیمت
لوله اسپیرال سایز 2424اسپیرال2520812تماس بگیرید
لوله اسپیرال سایز 2828اسپیرال2940812تماس بگیرید
لوله اسپیرال سایز 3232اسپیرال33701012تماس بگیرید
لوله اسپیرال سایز 4040اسپیرال42401012تماس بگیرید
لوله اسپیرال سایز 4848اسپیرال57001012تماس بگیرید

This will close in 0 seconds

    This will close in 0 seconds