تیرآهن زنبوری

نامسایز (mm)طول (m)محل تحویلواحدقیمت
تیرآهن 16 زنبوری 12 متری انبار اصفهان1612انبار اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 18 زنبوری 12 متری انبار اصفهان1812انبار اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 20 زنبوری 12 متری انبار اصفهان2012انبار اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 22 زنبوری 12 متری انبار اصفهان2212انبار اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 24 زنبوری 12 متری انبار اصفهان2412انبار اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 27 زنبوری 12 متری انبار اصفهان2712انبار اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 30 زنبوری 12 متری انبار اصفهان3012انبار اصفهانشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 14 زنبوری 12 متری انبار اصفهان1412انبار اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید