مش آجدار

نامضخامت (mm)حالتمحل تحویلواحدقیمت
مش آجدار 8 تهران8آجدارتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
مش آجدار 10 تهران10آجدارتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
مش آجدار 12 تهران12آجدارتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
مش آجدار 6 تهران6آجدارتهرانکیلوگرمتماس بگیرید