نام محصولسایز (mm)آنالیزوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهقیمتتاریخ بروزرسانی
میلگرد آجدار 8 خرمدشت8A35تاکستانخرمدشتتماس بگیرید23 شهریور 1399 @ 16:19
میلگرد آجدار 10 خرمدشت گرید A210A27.4تاکستانخرمدشت10,900 تومان23 شهریور 1399 @ 16:19
میلگرد آجدار 10 خرمدشت گرید A310A37.4تاکستانخرمدشت10,900 تومان23 شهریور 1399 @ 16:19
میلگرد آجدار 12 خرمدشت گرید A212A210.5تاکستانخرمدشت10,900 تومان23 شهریور 1399 @ 16:19
میلگرد آجدار 12 خرمدشت گرید A312A310.5تاکستانخرمدشت10,900 تومان23 شهریور 1399 @ 16:19
میلگرد آجدار 14 خرمدشت14A314تاکستانخرمدشت11,000 تومان23 شهریور 1399 @ 16:19
میلگرد آجدار 16 خرمدشت16A318تاکستانخرمدشت11,000 تومان23 شهریور 1399 @ 16:19
میلگرد آجدار 18 خرمدشت18A323تاکستانخرمدشت11,000 تومان23 شهریور 1399 @ 16:19
میلگرد آجدار 20 خرمدشت20A329تاکستانخرمدشت11,000 تومان23 شهریور 1399 @ 16:19
میلگرد آجدار 22 خرمدشت22A334تاکستانخرمدشت11,000 تومان23 شهریور 1399 @ 16:19
میلگرد آجدار 25 خرمدشت25A345تاکستانخرمدشت11,000 تومان23 شهریور 1399 @ 16:19
میلگرد آجدار 28 خرمدشت28A357تاکستانخرمدشت11,000 تومان23 شهریور 1399 @ 16:19