میلگرد کلاف فولاد یزد

نامسایز (mm)محل تحویلکارخانهواحدگریدنوع کلافقیمت
میلگرد کلاف ساده 5.5 فولاد یزد گرید 1006یزد5.5یزدفولاد یزدکیلوگرم1006کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده 6.5 فولاد یزد گرید RST34 یزد6.5یزدفولاد یزدکیلوگرمRST34کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده 6.5 فولاد یزد گرید 3SP یزد6.5یزدفولاد یزدکیلوگرم3SPکلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده 8 فولاد یزد8یزدفولاد یزدکیلوگرمکلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده 10 فولاد یزد10یزدفولاد یزدکیلوگرمکلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد آجدار 18 حسن رود18گیلانحسن رود(گیلان)کیلوگرم11,100 تومان