میلگرد آجدار قزوین

نام محصولسایز (mm)آنالیزحالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمتتاریخ بروزرسانی
میلگرد آجدار 8 قزوین8A2شاخه آجدارقزوینقزوینکیلوگرم11,150 تومان23 شهریور 1399 @ 15:28
میلگرد آجدار 10 قزوین10A2شاخه آجدارقزوینقزوینکیلوگرم10,750 تومان23 شهریور 1399 @ 15:28
میلگرد آجدار 12 قزوین12A2شاخه آجدارقزوینقزوینکیلوگرم10,750 تومان23 شهریور 1399 @ 15:28