میلگرد آجدار نورد نوین ابهر

نامسایز (mm)آنالیزوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهقیمتتاریخ بروزرسانی
میلگرد آجدار 16 نورد نوین ابهر16A3ابهرنورد نوین ابهرتماس بگیرید23 اسفند 1398 @ 22:09
میلگرد آجدار 18 نورد نوین ابهر18A3ابهرنورد نوین ابهرتماس بگیرید23 اسفند 1398 @ 22:09
میلگرد آجدار 20 نورد نوین ابهر20A3ابهرنورد نوین ابهرتماس بگیرید23 اسفند 1398 @ 22:09
میلگرد آجدار 22 نورد نوین ابهر22A3ابهرنورد نوین ابهرتماس بگیرید23 اسفند 1398 @ 22:09