میلگرد آجدار هشترود

نام محصولسایز (mm)آنالیزطول (m)حالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمت
میلگرد آجدار 8 هشترود 12 متری8A212شاخه آجدارهشترودهشترودکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار 10 هشترود 12 متری10A212شاخه آجدارهشترودهشترودکیلوگرم11,700 تومان
میلگرد آجدار 12 هشترود 12 متری12A212شاخه آجدارهشترودهشترودکیلوگرم11,700 تومان
میلگرد آجدار 14 هشترود 12 متری14A312شاخه آجدار13.5هشترودهشترودکیلوگرم11,400 تومان
میلگرد آجدار 16 هشترود 12 متری16A312شاخه آجدار17.5هشترودهشترودکیلوگرم11,400 تومان
میلگرد آجدار 18 هشترود 12 متری18A312شاخه آجدار22.5هشترودهشترودکیلوگرم11,400 تومان
میلگرد آجدار 20 هشترود 12 متری20A312شاخه آجدار27.5هشترودهشترودکیلوگرم11,400 تومان
میلگرد آجدار 22 هشترود 12 متری22A312شاخه آجدار33هشترودهشترودکیلوگرم11,400 تومان
میلگرد آجدار 25 هشترود 12 متری25A312شاخه آجدارهشترودهشترودکیلوگرمتماس بگیرید