نامسایز (mm)محل تحویلکارخانهواحدگریدنوع کلافقیمت
میلگرد کلاف آجدار 10 کوثر اهواز10اهوازکوثر اهوازکیلوگرمکلاف آجدارتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده 10 کوثر اهواز10اهوازکوثر اهوازکیلوگرمکلاف سادهتماس بگیرید