جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۹۱۰۰۴۱۰۱ داخلی ۵۰۵

میلگرد کلاف نطنز

نام محصولسایز (mm)محل تحویلکارخانهواحدگریدنوع کلافقیمت
میلگرد کلاف ساده ۶.۵ نطنز گرید ۱۰۰۶ نطنز۶.۵ابهرفولادکاران افقکیلوگرم۱۰۰۶کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده ۶.۵ نطنز گرید ۱۰۰۸ نطنز۶.۵اصفهاننطنزکیلوگرم۱۰۰۸کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده ۶.۵ نطنز گرید S2 نطنز۶.۵ابهرفولادکاران افقکیلوگرمS2کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده ۶.۵ نطنز گرید SG2 نطنز۶.۵ابهرفولادکاران افقکیلوگرمSG2کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده ۶.۵ نطنز گرید USD7 نطنز۶.۵ابهرفولادکاران افقکیلوگرمUSD7کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده ۸ نطنز گرید ۱۰۰۸ نطنز۸ابهرفولادکاران افقکیلوگرم۱۰۰۸کلاف سادهتماس بگیرید

کیان فولاد ابهر 

نام محصولسایز (mm)محل تحویلکارخانهواحدگریدنوع کلافقیمت
میلگرد کلاف ساختمانی ۶.۵ کیان فولاد ابهر۶.۵ابهرکیان فولاد ابهرکیلوگرمکلاف ساختمانی۱۲,۱۰۰ تومان

میلگرد کلاف ساده ذوب آهن اصفهان

نامسایز (mm)محل تحویلکارخانهواحدگریدنوع کلافقیمت
میلگرد کلاف ساده ۵.۵ ذوب آهن اصفهان۵.۵اصفهانذوب آهنکیلوگرمکلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده ۶.۵ ذوب آهن اصفهان۶.۵اصفهانذوب آهنکیلوگرمکلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده ۸ ذوب آهن اصفهان۸اصفهانذوب آهنکیلوگرمکلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده ۱۰ ذوب آهن اصفهان۱۰اصفهانذوب آهنکیلوگرمکلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده ۱۲ ذوب آهن اصفهان۱۲اصفهانذوب آهنکیلوگرمکلاف سادهتماس بگیرید

میلگرد کلاف آجدار کوثر اهواز

نامسایز (mm)محل تحویلکارخانهواحدگریدنوع کلافقیمت
میلگرد کلاف آجدار ۱۰ کوثر اهواز۱۰اهوازکوثر اهوازکیلوگرمکلاف آجدارتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده ۱۰ کوثر اهواز۱۰اهوازکوثر اهوازکیلوگرمکلاف سادهتماس بگیرید

میلگرد کلاف زاگرس ملایر

نامسایز (mm)محل تحویلکارخانهواحدگریدنوع کلافقیمت
میلگرد کلاف ساده ۶.۵ زاگرس ملایر گرید ساختمانی ملایر۶.۵ملایرزاگرس ملایرکیلوگرمساختمانیکلاف سادهتماس بگیرید

میلگرد کلاف امیر آباد

نام محصولسایز (mm)محل تحویلکارخانهواحدگریدنوع کلافقیمت
میلگرد کلاف کششی ۶.۵ امیرآباد گرید ۳SP امیرآباد۶.۵امیرآبادامیر آبادکیلوگرم۳SPکلاف کششیتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساختمانی ۶.۵ امیرآباد۶.۵امیرآبادامیر آبادکیلوگرمکلاف ساختمانیتماس بگیرید
میلگرد کلاف کششی ۶.۵ امیرآباد۶.۵امیرآبادامیر آبادکیلوگرمهرگریدیکلاف کششیتماس بگیرید
میلگرد کلاف آجدار ۸ امیرآباد۸امیرآبادامیر آبادکیلوگرمکلاف آجدارتماس بگیرید
میلگرد کلاف آجدار ۱۰ امیرآباد۱۰امیرآبادامیر آبادکیلوگرمکلاف آجدارتماس بگیرید

میلگرد کلاف فولاد یزد

نامسایز (mm)محل تحویلکارخانهواحدگریدنوع کلافقیمت
میلگرد کلاف ساده ۵.۵ فولاد یزد گرید ۱۰۰۶یزد۵.۵یزدفولاد یزدکیلوگرم۱۰۰۶کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده ۶.۵ فولاد یزد گرید RST34 یزد۶.۵یزدفولاد یزدکیلوگرمRST34کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده ۶.۵ فولاد یزد گرید ۳SP یزد۶.۵یزدفولاد یزدکیلوگرم۳SPکلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده ۸ فولاد یزد۸یزدفولاد یزدکیلوگرمکلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده ۱۰ فولاد یزد۱۰یزدفولاد یزدکیلوگرمکلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ حسن رود۱۸گیلانحسن رود(گیلان)کیلوگرم۱۱,۱۰۰ تومان

میلگرد کلاف فولاد گلستان 

نامسایز (mm)محل تحویلکارخانهواحدگریدنوع کلافقیمت
میلگرد کلاف ساده ۶.۵ فولاد گلستان گرید ساختمانی گلستان۶.۵گلستانفولاد گلستانکیلوگرمساختمانیکلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد کلاف آجدار ۸ فولاد گلستان گرید A2 گلستان۸گلستانفولاد گلستانکیلوگرمA2کلاف آجدارتماس بگیرید
میلگرد کلاف آجدار ۱۰ فولاد گلستان گرید A3 گلستان۱۰گلستانفولاد گلستانکیلوگرمA3کلاف آجدارتماس بگیرید

به طور کلی میلگردها به دو نوع ساده و آجدار تقسیم بندی می شوند. در تقسیم بندی دیگر این محصولات را می توان به دو صورت شاخه ای و کلاف دسته بندی کرد. میلگرد کلاف همان طور که از نامش مشخص است به صورت کلاف های به هم پیچیده می باشد. در ادامه قصد داریم شما را با خصوصیات و کاربردهای این محصول آشنا کنیم.

میلگرد کلاف ابهر

نام محصولسایز (mm)محل تحویلکارخانهواحدگریدنوع کلافقیمت
میلگرد کلاف ساده ۵.۵ فولادکاران افق گرید RST34 ابهر۵.۵ابهرفولادکاران افقکیلوگرمRST34کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده ۶.۵ فولادکاران افق گرید RST34 ابهر۶.۵ابهرفولادکاران افقکیلوگرمRST34کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده ۶.۵ فولادکاران افق گرید ۳SP ابهر۶.۵ابهرفولادکاران افقکیلوگرم۳SPکلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده ۶.۵ فولادکاران افق گرید ۵SP ابهر۶.۵ابهرفولادکاران افقکیلوگرم۵SPکلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده ۸ فولادکاران افق گرید RST34 ابهر۸ابهرفولادکاران افقکیلوگرمRST34کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده ۱۰ فولادکاران افق گرید RST34 ابهر۱۰ابهرفولادکاران افقکیلوگرمRST34کلاف سادهتماس بگیرید