ساعات کار
9 - 17
۰۳۱۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
۰۹۹۲۰۵۰۱۰۳۸
مدیر فروش
صدای مشتری

ورق سیاه

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان
فولاد مبارکه
نامضخامت (mm)ابعاد (m)حالتاستانداردکارخانهمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه 2 میل رول عرض 1000 فولاد مبارکه2عرض 1رولST37فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 2 میل رول عرض 1250 فولاد مبارکه2عرض 1.25رولST37فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان22,100 تومان
ورق سیاه فابریک 2 میل شیت 2*1 فولاد مبارکه22*1شیتفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 2.5 میل رول عرض 1000 فولاد مبارکه2.5عرض 1رولST37فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 2.5 میل رول عرض 1250 فولاد مبارکه2.5عرض 1.25رولST37فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 3 میل رول عرض 1250 فولاد مبارکه3عرض 1.25رولST37فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان20,450 تومان
ورق سیاه 3 میل رول عرض 1500 فولاد مبارکه3عرض 1.5رولST37فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان20,050 تومان
ورق سیاه 4 میل رول عرض 1250 فولاد مبارکه4عرض 1.25رولST37فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان19,900 تومان
ورق سیاه 4 میل رول عرض 1500 فولاد مبارکه4عرض 1.5رولST37فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان19,750 تومان
ورق سیاه 5 میل رول عرض 1250 فولاد مبارکه5عرض 1.25رولST37فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 5 میل رول عرض 1500 فولاد مبارکه5عرض 1.5رولST37فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان15,550 تومان
ورق سیاه فابریک 6 میل شیت 1.5 فولاد مبارکه6عرض 1.5شیتفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 6 میل شیت 1.5*6 فولاد مبارکه61.5*6شیتST37فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 6 میل رول عرض 1500 فولاد مبارکه6عرض 1.5رولST37فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان15,550 تومان
ورق سیاه 8 میل شیت 1.5*6 فولاد مبارکه81.5*6شیتST37فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 8 میل رول عرض 1500 فولاد مبارکه8عرض 1.5رولST37فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان15,750 تومان
ورق سیاه 10 میل رول عرض 1500 فولاد مبارکه10عرض 1.5رولST37فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان16,150 تومان
ورق سیاه 10 میل شیت 1.5*6 فولاد مبارکه101.5*6شیتST37فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 12 میل رول عرض 1500 فولاد مبارکه12عرض 1.5رولST37فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان16,950 تومان
ورق سیاه 12 میل شیت عرض 1500 فولاد مبارکه12عرض 1.5شیتST37فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 15 میل رول عرض 1500 فولاد مبارکه15عرض 1.5رولST37فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان16,150 تومان
ورق سیاه 15 میل شیت عرض 1500 فولاد مبارکه15عرض 1.5شیتST37فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
ورق سیاه 1.2*6 فولاد مبارکه اصفهان
فولاد مبارکه
نامضخامت (mm)ابعاد (m)استانداردکارخانهمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه 0.8 سایز 1.2*6 فولاد مبارکه0.81.2*6ST37فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 10 سایز 1.2*6 فولاد مبارکه101.2*6ST37فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 12 سایز 1.2*6 فولاد مبارکه121.2*6ST37فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 15 سایز 1.2*6 فولاد مبارکه151.2*6ST37فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان16,350 تومان
ورق سیاه 20 سایز 1.2*6 فولاد مبارکه201.2*6ST37فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان16,350 تومان
ورق سیاه 25 سایز 1.2*6 فولاد مبارکه251.2*6ST37فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان16,350 تومان
ورق سیاه 30 سایز 1.2*6 فولاد مبارکه301.2*6ST37فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان16,350 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
ورق سیاه آجدار فولاد مبارکه اصفهان
فولاد مبارکه
نامضخامت (mm)ابعاد (m)حالتنوع ورقکارخانهمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه آجدار فابریک 2.5 سایز 2*1 فولاد مبارکه2.52*1آجدارفابریکفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه آجدار فابریک 3 سایز 1.25*2.5 انبار اصفهان31.25*2.5آجدارفابریکفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه آجدار فابریک 3 سایز 1.25*6 فولاد مبارکه31.25*6آجدارفابریکفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه آجدار فابریک 3 سایز 1.5*6 فولاد مبارکه31.5*6آجدارفابریکفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه آجدار فابریک 3 سایز 2*1 فولاد مبارکه32*1آجدارفابریکفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه آجدار فابریک 4 سایز 1.25*6 فولاد مبارکه41.25*6آجدارفابریکفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه آجدار فابریک 4 سایز 1.25*6 فولاد مبارکه41.25*6آجدارفابریکفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه آجدار فابریک 4 سایز 1.5*6 فولاد مبارکه41.5*6آجدارفابریکفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه آجدار فابریک 4 سایز 2*1 فولاد مبارکه42*1آجدارفابریکفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه آجدار فابریک 4 سایز 6*1.5 فولاد مبارکه46*1.5آجدارفابریکفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه آجدار فابریک 5 سایز 1.25*6 فولاد مبارکه51.25*6آجدارفابریکفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه آجدار فابریک 5 سایز 1.5*6 فولاد مبارکه51.5*6آجدارفابریکفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه آجدار فابریک 5 سایز 6*1.5 فولاد مبارکه56*1.5آجدارفابریکفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه آجدار فابریک 8 سایز 1.5*6 فولاد مبارکه81.5*6آجدارفابریکفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
ورق سیاه فولاد اکسین
فولاد اکسین
نامضخامت (mm)ابعاد (m)حالتکارخانهمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه 8 فولاد اکسین شیت 2*682*6شیتفولاد اکسینانبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 10 فولاد اکسین شیت 2*6102*6شیتفولاد اکسینانبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 12 فولاد اکسین شیت 2*6122*6شیتفولاد اکسینانبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 15 فولاد اکسین شیت 2*6152*6شیتفولاد اکسینانبار اهواز20,350 تومان
ورق سیاه 20 فولاد اکسین شیت 2*6202*6شیتفولاد اکسینانبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 25 فولاد اکسین شیت 2*6252*6شیتفولاد اکسینانبار اهواز18,250 تومان
ورق سیاه 30 فولاد اکسین شیت 2*6302*6شیتفولاد اکسینانبار اهواز18,250 تومان
ورق سیاه 35 فولاد اکسین شیت 2*6352*6شیتفولاد اکسینانبار اهواز18,250 تومان
ورق سیاه 40 فولاد اکسین شیت 2*12402*12شیتفولاد اکسینانبار اهواز18,250 تومان
ورق سیاه 45 فولاد اکسین45-شیتفولاد اکسینانبار اهواز18,250 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
ورق سیاه فولاد کاویان
فولاد کاویان
نامضخامت (mm)ابعاد (m)حالتکارخانهمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه 12 فولاد کاویان شیت 1.15*6121.15*6شیتفولاد کاویانانبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 12 فولاد کاویان شیت 1.20*6121.20*6شیتفولاد کاویانانبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 15 فولاد کاویان شیت 1.25*6 انبار اهواز151.25*6شیتفولاد کاویانانبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 15 فولاد کاویان شیت 1.5*6151.5*6شیتفولاد کاویانانبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 20 فولاد کاویان شیت 1.25*6201.25*6شیتفولاد کاویانانبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 20 فولاد کاویان شیت 1.5*6201.5*6شیتفولاد کاویانانبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 25 فولاد کاویان شیت 1.25*6251.25*6شیتفولاد کاویانانبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 25 فولاد کاویان شیت 1.5*6251.5*6شیتفولاد کاویانانبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 30 فولاد کاویان شیت 1.5*6301.5*6شیتفولاد کاویانانبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 35 فولاد کاویان شیت 1.15*6351.15*6شیتفولاد کاویانانبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 40 فولاد کاویان شیت 1.25*6501.5*6شیتفولاد کاویانانبار اهوازتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
ورق سیاه فولاد سبا
فولاد سبا
نامضخامت (mm)ابعاد (m)حالتکارخانهمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه 2 فولاد سبا رول عرض 1.252عرض 1.25رولفولاد سبابنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 2 فولاد سبا رول عرض 12عرض 1رولفولاد سبابنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 2.5 فولاد سبا رول عرض 1.252.5عرض 1.25رولفولاد سبابنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 4 فولاد سبا رول عرض 1.254عرض 1.25رولفولاد سبابنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 4 فولاد سبا رول عرض 1.54عرض 1.5رولفولاد سبابنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 5 فولاد سبا رول عرض 1.255عرض 1.25رولفولاد سبابنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 5 فولاد سبا رول عرض 1.55عرض 1.5رولفولاد سبابنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 6 فولاد سبا شیت عرض 1.56عرض 1.5شیتفولاد سبابنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 6 فولاد سبا رول عرض 1.56عرض 1.5رولفولاد سبابنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 8 فولاد سبا رول عرض 1.58عرض 1.5رولفولاد سبابنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 8 فولاد سبا شیت 1.5*681.5*6شیتفولاد سبابنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 10 فولاد سبا رول عرض 1.510عرض 1.5رولفولاد سبابنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 10 فولاد سبا شیت 1.5*6101.5*6شیتفولاد سبابنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 12 فولاد سبا رول عرض 1.512عرض 1.5رولفولاد سبابنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 12 فولاد سبا شیت 1.5*6121.5*6شیتفولاد سبابنگاه اصفهانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
ورق فولاد گیلان
کارخانه فولاد گیلان
نامضخامت (mm)کارخانهمحل بارگیریقیمت
ورق 8 میل فولاد گیلان8فولاد گیلانگیلان15,450 تومان
ورق 10 میل فولاد گیلان10فولاد گیلانگیلان15,450 تومان
ورق 12 میل فولاد گیلان12فولاد گیلانگیلان15,450 تومان

This will close in 0 seconds

    This will close in 0 seconds