ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱

ورق روغنی

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان
فولاد مبارکه
نامضخامت (mm)ابعاد (m)حالتکارخانهمحل بارگیریقیمت
ورق روغنی ضخامت 0.4 عرض 1 فولاد مبارکه0.4عرض 1رولفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان29,050 تومان
ورق روغنی ضخامت 0.50 عرض 1 فولاد مبارکه0.50عرض 1رولفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 0.50 عرض 1.25 فولاد مبارکه0.50عرض 1.25رولفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان28,250 تومان
ورق روغنی ضخامت 0.60 عرض 1 فولاد مبارکه0.60عرض 1رولفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 0.60 عرض 1.25 فولاد مبارکه0.60عرض 1.25رولفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 0.70 عرض 1 فولاد مبارکه0.70عرض 1رولفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 0.70 عرض 1.25 فولاد مبارکه0.70عرض 1.25رولفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان26,250 تومان
ورق روغنی ضخامت 0.80 عرض 1 فولاد مبارکه0.70عرض 1رولفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 0.80 عرض 1.25 فولاد مبارکه0.80عرض 1.25رولفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 0.90 عرض 1 فولاد مبارکه0.90عرض 1رولفولاد مبارکه اصفهانکارخانه اصفهانتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 0.90 عرض 1.25 فولاد مبارکه0.90عرض 1.25رولفولاد مبارکه اصفهانکارخانه اصفهانتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 1 عرض 1 فولاد مبارکه1عرض 1رولفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 1.25 عرض 1 فولاد مبارکه1.25عرض 1رولفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان26,150 تومان
ورق روغنی ضخامت 1.25 عرض 1.25 فولاد مبارکه1.25عرض 1.25رولفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 1.5 عرض 1 فولاد مبارکه1.5عرض 1رولفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 1.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه1.5عرض 1.25رولفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان25,450 تومان
ورق روغنی ضخامت 1.8 عرض 1.25 فولاد مبارکه1.8عرض 1.25رولفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 2 عرض 1.25 فولاد مبارکه2عرض 1.25رولفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
ورق روغنی هفت الماس
کارخانه هفت الماس
نامضخامت (mm)ابعاد (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت
ورق روغنی ضخامت 0.5 عرض 1000 هفت الماس0.5عرض 1هفت الماسقزوین28,250 تومان
ورق روغنی ضخامت 0.6 عرض 1250 هفت الماس0.6عرض 1.25هفت الماسقزوین26,750 تومان
ورق روغنی ضخامت 0.7 عرض 1000 هفت الماس0.7عرض 1هفت الماسقزوین26,550 تومان
ورق روغنی ضخامت 0.8 عرض 1250 هفت الماس0.8عرض 1.25هفت الماسقزوین26,200 تومان
ورق روغنی ضخامت 1 عرض 1250 هفت الماس1عرض 1.25هفت الماسقزوین26,000 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
ورق روغنی فولاد غرب آسیا
فولاد غرب آسیا
نامضخامت (mm)ابعاد (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت
ورق روغنی ضخامت 0.4 عرض 1 فولاد غرب0.4عرض 1فولاد غرب آسیاقم28,950 تومان
ورق روغنی ضخامت 0.5 عرض 1.25 فولاد غرب0.5عرض 1.25فولاد غرب آسیاقم28,150 تومان
ورق روغنی ضخامت 0.7 عرض 1.25 فولاد غرب0.7عرض 1.25فولاد غرب آسیاقم26,150 تومان
ورق روغنی ضخامت 1 عرض 1.25 فولاد غرب1عرض 1.25فولاد غرب آسیاقم26,050 تومان
ورق روغنی ضخامت 1.5 عرض 1.25 فولاد غرب1.5عرض 1.25فولاد غرب آسیاقم25,350 تومان

This will close in 0 seconds

    This will close in 0 seconds