ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱
Menu

ورق قلع اندود (تین پیلت)

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان
فولاد مبارکه اصفهان
نامضخامت (mm)ابعاد (m)حالتکارخانهمحل بارگیریقیمت
ورق قلع اندود 0.17 ابعاد 924*801 فولاد مبارکه0.17924*801شیتفولاد مبارکه اصفهاناصفهانتماس بگیرید
ورق قلع اندود 0.17 ابعاد 925*822 فولاد مبارکه0.17925*822شیتفولاد مبارکه اصفهاناصفهانتماس بگیرید
ورق قلع اندود 0.18 ابعاد 797*793 فولاد مبارکه0.18797*793شیتفولاد مبارکه اصفهاناصفهانتماس بگیرید
ورق قلع اندود 0.18 ابعاد 862*766 فولاد مبارکه0.18862*766شیتفولاد مبارکه اصفهاناصفهانتماس بگیرید
ورق قلع اندود 0.18 ابعاد 867*766 فولاد مبارکه0.18867*766شیتفولاد مبارکه اصفهاناصفهانتماس بگیرید
ورق قلع اندود 0.18 ابعاد 925*822 فولاد مبارکه0.18925*822شیتفولاد مبارکه اصفهاناصفهانتماس بگیرید
ورق قلع اندود 0.18 ابعاد 926*822 فولاد مبارکه0.18926*822شیتفولاد مبارکه اصفهاناصفهانتماس بگیرید
ورق قلع اندود 0.18 ابعاد 942*886 فولاد مبارکه0.18942*886شیتفولاد مبارکه اصفهاناصفهانتماس بگیرید
ورق قلع اندود 0.18 ابعاد 942*920 فولاد مبارکه0.18942*920شیتفولاد مبارکه اصفهاناصفهانتماس بگیرید
ورق قلع اندود 0.19 ابعاد 942*886 فولاد مبارکه0.19942*886شیتفولاد مبارکه اصفهاناصفهانتماس بگیرید
ورق قلع اندود 0.22 ابعاد 626*800 فولاد مبارکه0.22626*800شیتفولاد مبارکه اصفهاناصفهانتماس بگیرید
ورق قلع اندود 0.23 ابعاد 614*902 فولاد مبارکه0.23614*902شیتفولاد مبارکه اصفهاناصفهانتماس بگیرید
ورق قلع اندود 0.23 ابعاد 614*910 فولاد مبارکه0.23614*910شیتفولاد مبارکه اصفهاناصفهانتماس بگیرید
ورق قلع اندود 0.23 ابعاد 618*986 فولاد مبارکه0.23618*986شیتفولاد مبارکه اصفهاناصفهانتماس بگیرید
ورق قلع اندود 0.24 ابعاد 765*765 فولاد مبارکه0.24765*765شیتفولاد مبارکه اصفهاناصفهانتماس بگیرید
ورق قلع اندود 0.25 ابعاد 766*765 فولاد مبارکه0.25766*765شیتفولاد مبارکه اصفهاناصفهانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
ورق قلع اندود فولاد توان آور آسيا
فولاد توان آور آسیا
نامضخامت (mm)ابعاد (m)حالتکارخانهمحل بارگیریقیمت
ورق قلع اندود 0.17 ابعاد 924*801 توان آور آسیا0.17924*801شیتتوان آور آسیاچهارمحال و بختیاریتماس بگیرید
ورق قلع اندود 0.17 ابعاد 765*765 توان آور آسیا0.17765*765شیتتوان آور آسیاچهارمحال و بختیاریتماس بگیرید
ورق قلع اندود 0.18 ابعاد 765*765 توان آور آسیا0.18765*765شیتتوان آور آسیاچهارمحال و بختیاریتماس بگیرید