ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱

ورق قلع اندود (تین پیلت)

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان
فولاد مبارکه اصفهان
نامضخامت (mm)ابعاد (m)حالتکارخانهمحل بارگیریقیمت
ورق قلع اندود 0.17 ابعاد 924*801 فولاد مبارکه0.17924*801شیتفولاد مبارکه اصفهاناصفهانتماس بگیرید
ورق قلع اندود 0.17 ابعاد 925*822 فولاد مبارکه0.17925*822شیتفولاد مبارکه اصفهاناصفهانتماس بگیرید
ورق قلع اندود 0.18 ابعاد 797*793 فولاد مبارکه0.18797*793شیتفولاد مبارکه اصفهاناصفهانتماس بگیرید
ورق قلع اندود 0.18 ابعاد 862*766 فولاد مبارکه0.18862*766شیتفولاد مبارکه اصفهاناصفهانتماس بگیرید
ورق قلع اندود 0.18 ابعاد 867*766 فولاد مبارکه0.18867*766شیتفولاد مبارکه اصفهاناصفهانتماس بگیرید
ورق قلع اندود 0.18 ابعاد 925*822 فولاد مبارکه0.18925*822شیتفولاد مبارکه اصفهاناصفهانتماس بگیرید
ورق قلع اندود 0.18 ابعاد 926*822 فولاد مبارکه0.18926*822شیتفولاد مبارکه اصفهاناصفهانتماس بگیرید
ورق قلع اندود 0.18 ابعاد 942*886 فولاد مبارکه0.18942*886شیتفولاد مبارکه اصفهاناصفهانتماس بگیرید
ورق قلع اندود 0.18 ابعاد 942*920 فولاد مبارکه0.18942*920شیتفولاد مبارکه اصفهاناصفهانتماس بگیرید
ورق قلع اندود 0.19 ابعاد 942*886 فولاد مبارکه0.19942*886شیتفولاد مبارکه اصفهاناصفهانتماس بگیرید
ورق قلع اندود 0.22 ابعاد 626*800 فولاد مبارکه0.22626*800شیتفولاد مبارکه اصفهاناصفهانتماس بگیرید
ورق قلع اندود 0.23 ابعاد 614*902 فولاد مبارکه0.23614*902شیتفولاد مبارکه اصفهاناصفهانتماس بگیرید
ورق قلع اندود 0.23 ابعاد 614*910 فولاد مبارکه0.23614*910شیتفولاد مبارکه اصفهاناصفهانتماس بگیرید
ورق قلع اندود 0.23 ابعاد 618*986 فولاد مبارکه0.23618*986شیتفولاد مبارکه اصفهاناصفهانتماس بگیرید
ورق قلع اندود 0.24 ابعاد 765*765 فولاد مبارکه0.24765*765شیتفولاد مبارکه اصفهاناصفهانتماس بگیرید
ورق قلع اندود 0.25 ابعاد 766*765 فولاد مبارکه0.25766*765شیتفولاد مبارکه اصفهاناصفهانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
ورق قلع اندود فولاد توان آور آسيا
فولاد توان آور آسیا
نامضخامت (mm)ابعاد (m)حالتکارخانهمحل بارگیریقیمت
ورق قلع اندود 0.17 ابعاد 924*801 توان آور آسیا0.17924*801شیتتوان آور آسیاچهارمحال و بختیاریتماس بگیرید
ورق قلع اندود 0.17 ابعاد 765*765 توان آور آسیا0.17765*765شیتتوان آور آسیاچهارمحال و بختیاریتماس بگیرید
ورق قلع اندود 0.18 ابعاد 765*765 توان آور آسیا0.18765*765شیتتوان آور آسیاچهارمحال و بختیاریتماس بگیرید

This will close in 0 seconds

    This will close in 0 seconds