صدای مشتری

ارایه بهترین خدمات و تامین رضایت مشتریان همواره مهمترین هدف ما بوده است.
صدای مشتریان آهن آتا راهی برای ارتباط با مشتریان و شنیدن پیشنهادها انتقادها و شکایات آن ها می باشد.
پیام خود را برای ما بگذارید و یا با شماره ۰۳۱۹۱۰۰۴۱۰۱ داخلی ۹۹۹ تماس بگیرید.

ثبت درخواست

قیمت روز آهن و میلگرد اصفهان