ساعات کار
9 - 17
۰۳۱۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
۰۹۹۲۰۵۰۱۰۳۸
مدیر فروش
صدای مشتری

محصولات مفتولی

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
میلگرد کلاف ساده 5.5 و 6.5 بنگاه آهن آتا
کارخانه آهن آتا
نامگریدسایز(mm)حالتنوع کلافبنگاهواحدمحل بارگیریقیمت
میلگرد کلاف 5.5 فابریک اصفهان 100610065.5کلاف(فابریک)کلاف سادهسعادتکیلوگرماصفهانتماس بگیرید
میلگرد کلاف 5.5 فابریک اصفهان 100810085.5کلاف(فابریک)کلاف سادهآهن آتاکیلوگرماصفهانتماس بگیرید
میلگرد کلاف 6.5 فابریک اصفهان 100610066.5کلاف(فابریک)کلاف سادهآهن آتاکیلوگرماصفهانتماس بگیرید
میلگرد کلاف 6.5 فابریک اصفهان 100810086.5کلاف(فابریک)کلاف سادهآهن آتاکیلوگرماصفهانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
سیم مفتولی سیاه بنگاه آهن آتا
کارخانه آهن آتا
نامضخامت (mm)حالتوزن کلاف (kg)کارخانهواحدمحل بارگیریقیمت
سیم مفتولی سیاه 1.5 کلاف (تسمه) بنگاه آهن آتا1.5کلاف(تسمه)18 تا 20آهن توس آرونکیلوگرمبنگاه آهن آتاتماس بگیرید
سیم مفتولی سیاه 2.5 کلاف (تسمه) بنگاه آهن آتا2.5کلاف(تسمه)20 تا 25آهن توس آرونکیلوگرمبنگاه آهن آتاتماس بگیرید
سیم مفتولی سیاه 1.5 کلاف (فابریک) بنگاه آهن آتا1.5کلاف(فابریک)15آهن توس آرونکیلوگرمبنگاه آهن آتا15,800 تومان
سیم مفتولی سیاه 2.5 کلاف (فابریک) بنگاه آهن آتا2.5کلاف(فابریک)15آهن توس آرونکیلوگرمبنگاه آهن آتا15,800 تومان
سیم مفتولی سیاه 1.5 کلاف فابریک (سلفون دار) بنگاه آهن آتا1.5کلاف فابریک(سلفون دار)15آهن توس آرونکیلوگرمبنگاه آهن آتا16,200 تومان
سیم مفتولی سیاه 2.5 کلاف فابریک(سلفون دار) بنگاه آهن آتا2.5کلاف فابریک(سلفون دار)15آهن توس آرونکیلوگرمبنگاه آهن آتا16,200 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
سیم مفتولی گالوانیزه تهران
کارخانه آهن آتا
نامضخامت (mm)واحدمحل بارگیریقیمت
سیم مفتولی گالوانیزه 0.5 تهران0.5کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سیم مفتولی گالوانیزه 0.7 تهران0.7کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سیم مفتولی گالوانیزه 0.8 تهران0.8کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سیم مفتولی گالوانیزه 0.9 تهران0.9کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سیم مفتولی گالوانیزه 1 تهران1کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سیم مفتولی گالوانیزه 1.2(رابیتس بندی) تهران1.2(رابیتس بندی)کیلوگرمتهران21,300 تومان
سیم مفتولی گالوانیزه 1.5(اسکوپ) تهران1.5(اسکوپ)کیلوگرمتهران21,300 تومان
سیم مفتولی گالوانیزه گرم 2 تهران2کیلوگرمتهران18,900 تومان
سیم مفتولی گالوانیزه گرم 2.2 تهران2.2کیلوگرمتهران18,800 تومان
سیم مفتولی گالوانیزه گرم 2.4 تهران2.4کیلوگرمتهران18,800 تومان
سیم مفتولی گالوانیزه 2.5 تهران2.5کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سیم مفتولی گالوانیزه گرم 2.8 تهران2.8کیلوگرمتهران18,800 تومان
سیم مفتولی گالوانیزه گرم 3 تهران3کیلوگرمتهران18,800 تومان
سیم مفتولی گالوانیزه گرم 3.5 تهران3.5کیلوگرمتهران18,900 تومان
سیم مفتولی گالوانیزه گرم 4 تهران4کیلوگرمتهران18,900 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
سیم مفتولی مسوار تهران
کارخانه آهن آتا
نامضخامت (mm)حالتواحدمحل بارگیریقیمت
سیم مفتولی مسوار 1.2 تهران1.2شاخهکیلوگرمتهران19,600 تومان
سیم مفتولی مسوار 1.5 تهران1.5شاخهکیلوگرمتهران19,400 تومان
سیم مفتولی مسوار 2 تهران2شاخهکیلوگرمتهران19,200 تومان
سیم مفتولی مسوار 2.5 تهران2.5شاخهکیلوگرمتهران19,000 تومان
سیم مفتولی مسوار 3 الی 8 تهران3 الی 8شاخهکیلوگرمتهران18,800 تومان

This will close in 0 seconds

    This will close in 0 seconds