ساعات کار
9 - 17
۰۳۱۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
۰۹۹۲۰۵۰۱۰۳۸
مدیر فروش
صدای مشتری

پایه فنس (تیر حصار)

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
پایه فنس (تیر حصار) اصفهان
کارخانه آهن آتا
نامطول (m)حالتواحدقطر (cm)نوع محصولمحل بارگیریقیمت
تیر حصار یک سرخم(پایه فنس) 2.40 متری اصفهان2.40نوشاخه5گالوانیزهاصفهانتماس بگیرید
تیر حصار یک سرخم(پایه فنس) 3 متری اصفهان3نوکیلوگرم5رنگ شدهاصفهانتماس بگیرید
تیر حصار یک سرخم(پایه فنس) 3 متری اصفهان3دست دومشاخه5رنگ شدهاصفهانتماس بگیرید
تیر حصار دو سرخم(پایه فنس) 3 متری اصفهان3نوکیلوگرم5رنگ شدهاصفهانتماس بگیرید
تیر حصار دو سرخم(پایه فنس) 3 متری اصفهان3دست دومشاخه5رنگ شدهاصفهانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
پایه فنس (تیر حصار)
کارخانه آهن آتا
نامسایز (mm)طول (m)واحدنوع محصولمحل بارگیریقیمت
پایه فنس سایز 4 طول 2 لوله سیاه رنگ شده42شاخهرنگ شدهاصفهان73,000 تومان
پایه فنس سایز 4 طول 2.4 لوله سیاه رنگ شده42.4شاخهرنگ شدهاصفهان83,000 تومان
پایه فنس سایز 4 طول 3 لوله سیاه رنگ شده43شاخهرنگ شدهاصفهان97,000 تومان
پایه فنس سایز 5 طول 2 لوله سیاه رنگ شده52شاخهرنگ شدهاصفهان129,000 تومان
پایه فنس سایز 5 طول 2.4 لوله سیاه رنگ شده52.4شاخهرنگ شدهاصفهان157,000 تومان
پایه فنس سایز 5 طول 3 لوله سیاه رنگ شده53شاخهرنگ شدهاصفهان183,000 تومان
پایه فنس سایز 5 طول 2 لوله سیاه رنگ شده دست دوم52شاخهرنگ شدهاصفهان100,000 تومان
پایه فنس سایز 5 طول 2.4 لوله سیاه رنگ شده دست دوم52.4شاخهرنگ شدهاصفهان110,000 تومان
پایه فنس سایز 5 طول 3 لوله سیاه رنگ شده دست دوم53شاخهرنگ شدهاصفهان138,000 تومان
پایه فنس سایز 5 طول 2 لوله گالوانیزه52شاخهگالوانیزهاصفهان172,000 تومان
پایه فنس سایز 5 طول 2.4 لوله گالوانیزه52.4شاخهگالوانیزهاصفهان208,000 تومان
پایه فنس سایز 5 طول 3 لوله گالوانیزه53شاخهگالوانیزهاصفهان248,000 تومان

This will close in 0 seconds

    This will close in 0 seconds