ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱

مش

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
انواع مش ساده و آجدار
کارخانه آهن آتا
نامسایز مفتول (mm)ابعاد چشمهواحدمحل بارگیریقیمت
مش سایز 6 چشمه 10*10610*10کیلوگرمتهران16,800 تومان
مش سایز 6 چشمه 15*15*************615*15کیلوگرمتهران16,800 تومان
مش سایز 6 چشمه 20*20620*20کیلوگرمتهران16,900 تومان
مش سایز 6 چشمه 25*25625*25کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
مش سایز 6 چشمه 30*30630*30کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
مش سایز 8 چشمه 10*10810*10کیلوگرمتهران15,400 تومان
مش سایز 8 چشمه 15*15815*15کیلوگرمتهران15,400 تومان
مش سایز 8 چشمه 20*20820*20کیلوگرمتهران15,400 تومان
مش سایز 8 چشمه 25*25825*25کیلوگرمتهران15,400 تومان
مش سایز 8 چشمه 30*30830*30کیلوگرمتهران15,400 تومان
مش سایز 10 چشمه 10*101010*10کیلوگرمتهران15,000 تومان
مش سایز 10 چشمه 15*151015*15کیلوگرمتهران15,000 تومان
مش سایز 10 چشمه 20*201020*20کیلوگرمتهران15,000 تومان
مش سایز 10 چشمه 25*251025*25کیلوگرمتهران15,000 تومان
مش سایز 10 چشمه 30*301030*30کیلوگرمتهران15,000 تومان
مش سایز 12 چشمه 10*101210*10کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
مش سایز 12 چشمه 15*151215*15کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
مش سایز 12 چشمه 20*201220*20کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
مش سایز 12 چشمه 25*251225*25کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
مش سایز 12 چشمه 30*301230*30کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
مش سایز 14 چشمه 10*101410*10کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
مش سایز 14 چشمه 15*151415*15کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
مش سایز 14 چشمه 20*201420*20کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
مش سایز 14 چشمه 25*251425*25کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
مش سایز 14 چشمه 30*301430*30کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
مش آجدار تهران
کارخانه آهن آتا
نامضخامت (mm)حالتواحدمحل بارگیریقیمت
مش آجدار 6 تهران6آجدارکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
مش آجدار 8 تهران8آجدارکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
مش آجدار 10 تهران10آجدارکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
مش آجدار 12 تهران12آجدارکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
مش ساده تهران
کارخانه آهن آتا
نامضخامت (mm)حالتواحدمحل بارگیریقیمت
مش ساده 2.5 تهران2.5سادهکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
مش ساده 3 تهران3سادهکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
مش ساده 4 تهران4سادهکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
مش ساده 6 تهران6سادهکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
مش ساده 5 تهران5سادهکیلوگرمتهرانتماس بگیرید

This will close in 0 seconds

    This will close in 0 seconds