ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱

رابیتس

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
رابیتس گالوانیزه
کارخانه آهن آتا
نامستونتعداد چشمهوزن هر برگ (gr)قیمت
رابیتس گالوانیزه 400 گرمی 9ستونه9ستونمختلف400تماس بگیرید
رابیتس گالوانیزه 720 گرمی 9ستونه9ستونمختلف720تماس بگیرید
رابیتس گالوانیزه 930 گرمی 11ستونه11ستونمختلف930تماس بگیرید
رابیتس گالوانیزه چشمه 3 وزن 3809ستون3380تماس بگیرید
رابیتس گالوانیزه چشمه 3 وزن 6009ستون3600تماس بگیرید
رابیتس گالوانیزه چشمه 3 وزن 72013ستون3720تماس بگیرید
رابیتس گالوانیزه چشمه 3 وزن 74013ستون3740تماس بگیرید
رابیتس گالوانیزه 750 گرمی 13ستونه13ستونمختلف750تماس بگیرید
رابیتس گالوانیزه چشمه 3 وزن 76013ستون3760تماس بگیرید
رابیتس گالوانیزه چشمه 3 وزن 77013ستون3770تماس بگیرید
رابیتس گالوانیزه چشمه 3 وزن 80013ستون3800تماس بگیرید
رابیتس گالوانیزه 880 گرمی 13ستونه13ستونمختلف880تماس بگیرید
رابیتس گالوانیزه چشمه 3 وزن 89013ستون389032,000 تومان
رابیتس گالوانیزه چشمه 3 وزن 96013ستون3960تماس بگیرید
رابیتس گالوانیزه چشمه 3 وزن 97013ستون3970تماس بگیرید
رابیتس گالوانیزه چشمه 3 وزن 104013ستون3104037,000 تومان
رابیتس گالوانیزه چشمه 3 وزن 112013ستون31120تماس بگیرید
رابیتس گالوانیزه چشمه 3 وزن 120013ستون3120042,000 تومان
رابیتس گالوانیزه چشمه 3 وزن 125013ستون31250تماس بگیرید
رابیتس گالوانیزه چشمه 3 وزن 130013ستون31300تماس بگیرید
رابیتس گالوانیزه چشمه 3 وزن 135013ستون31350تماس بگیرید

This will close in 0 seconds

    This will close in 0 seconds