ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱
Menu

قیمت کلاف ساده 5.5 و 6.5

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
میلگرد کلاف ساده 5.5 و 6.5 بنگاه آهن آتا
کارخانه آهن آتا
نامگریدسایز(mm)حالتنوع کلافبنگاهواحدمحل بارگیریقیمت
میلگرد کلاف 5.5 فابریک اصفهان 100610065.5کلاف(فابریک)کلاف سادهسعادتکیلوگرماصفهانتماس بگیرید
میلگرد کلاف 5.5 فابریک اصفهان 100810085.5کلاف(فابریک)کلاف سادهآهن آتاکیلوگرماصفهانتماس بگیرید
میلگرد کلاف 6.5 فابریک اصفهان 100610066.5کلاف(فابریک)کلاف سادهآهن آتاکیلوگرماصفهانتماس بگیرید
میلگرد کلاف 6.5 فابریک اصفهان 100810086.5کلاف(فابریک)کلاف سادهآهن آتاکیلوگرماصفهانتماس بگیرید