ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱
Menu

توری مرغی

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
توری مرغی تهران
بازرگانی آهن توس آرون
ناموزن (kg)سایز چشمه (inch)عرض (cm)واحدتولید کنندهمحل تحویلقیمت
توری مرغی 4.8 کیلویی تهران4.83.490رولایرانتهرانتماس بگیرید
توری مرغی 6 کیلویی چشمه 3.4 اینچی63.4تماس بگیرید
توری مرغی 6/3 کیلویی تهران6/33.4120رولایرانتهرانتماس بگیرید
توری مرغی 6/5 کیلویی تهران6/53.4120رولایرانتهرانتماس بگیرید
توری مرغی 7.2 کیلویی چشمه 3.4 اینچی7.23.4تماس بگیرید
توری مرغی 7/5 کیلویی تهران7/53.4120رولایرانتهرانتماس بگیرید
توری مرغی 8.5 کیلویی چشمه 3.4 اینچی8.53.4تماس بگیرید
توری مرغی 9/5 کیلویی تهران9/53.4120رولایرانتهرانتماس بگیرید
توری مرغی عرض 120120رولایرانتهرانتماس بگیرید
توری مرغی عرض 150150رولایرانتهرانتماس بگیرید
توری مرغی عرض 180180رولایرانتهرانتماس بگیرید
توری مرغی عرض 9090رولایرانتهرانتماس بگیرید